Osa-aikatyö - 09.10.2017 klo 15.45

Osa-aikatyöntekijä ei elä palkallaan ja vaihtaisi kokoaikatyöhön, jos voisi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Merja Kauhanen kertoo, että majoitus- ja ravitsemisalan, vähittäiskaupan ja kiinteistöpalveluiden osa-aikaisista yli puolet kokee, että saadulla palkalla on vaikeaa tai erittäin vaikeaa tulla toimeen. Kuva: Pekka Elomaa

Osa-aika työtä tehdään yhä enemmän - ja usein vastentahtoisesti. Palkansaajien tutkimuslaitoksen Merja Kauhasen mukaan lisätunteja kaivataan, koska osa-aikaisen ansiot jäävät usein liian vähäisiksi.

Osa-aikatyö on yleistynyt, mutta moni haluaisi sen sijaan kokoaikaisen pestin. Viime vuosikymmeninä osa-aikatyön tekeminen on Suomessakin yleistynyt reippaasti erityisesti yksityisillä palvelualoilla.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportista käy ilmi, että majoitus- ja ravitsemisalalla lähes 70 prosenttia tekee osa-aikatyötä sen takia, ettei kokoaikatyötä yksinkertaisesti ole tarjolla. Vähittäiskaupassakin tuo prosentti on liki 67 ja kiinteisöpalveluissa yli 50.

Tutkija Merja Kauhasen mukaan luvut osoittavat, että monen työntekijän mielestä liian vähäiset työtunnit ja kokoaikatyön puute ovat ongelma. Se heijastuu myös työtyytyväisyyteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen. Majoitus- ja ravitsemisalan työnantajista lähes puolet arvioi, että osa-aikaisten vaihtuvuus on suurempaa kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna.

Kiinnostus kokoaikatyöhön on luonnollisesti yhteydessä toimeentuloon. Kauhasen kyselytutkimuksen mukaan osa-aikaisten ansiot ovat keskimäärin alle 70 prosenttia kokoaikaisten palkkatasosta.

”Yli puolet näiden alojen osa-aikaisista kokee, että kertyvällä palkalla on vaikeaa tai erittäin vaikeaa tulla toimeen.”

Kauhasesta olisikin tärkeää, että työpaikoilla pysyttäisiin tarjoamaan väyliä osa-aikaisuudesta kokoaikatyöhön.

Hänestä kehittämistä on myös siinä, että lisätyötunteja annettaisiin työpaikassa jo oleville lisätyötä haluaville osa-aikaisille sen sijaan, että rekrytoidaan uutta väkeä.

”Työaikatoiveissa tuli esille, että lisätyötunteja kaipaavat osa-aikaiset haluaisivat tehdä keskimäärin kymmenen tuntia enemmän kuin heidän sopimuksensa mukaiset työtunnit ovat.”

Kauhanen muistuttaa, että kyse on myös sukupuolten tasa-arvosta, sillä valtaosa palvelualojen osa-aikaisista on naisia. Osa-aikatyön matala palkkataso ja heikompi urakehitys kertautuvat työuran lopuksi pieninä eläkkeinä, etenkin naisilla.

Osa-aikaisia työntekijöitä oli vielä vuonna 1990 reilusti alle 200 000, mutta nyt heidän määränsä on kivunnut jo yli 300 000:n. Kauhanen arvioi, että esimerkiksi aukioloaikojen vapautumisen ja pidentymisen takia osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla ei tulevaisuudessa ainakaan vähene.

Tilastokeskuksen mukaan osa-aikaisten työntekijöiden osuus vuonna 2016 oli majoitus- ja ravitsemisalalla sekä vähittäiskaupassa hieman alle 40 prosenttia. Kiinteistön- ja maisemanhoidon työntekijöistä heitä on noin 25 prosenttia.

Näillä aloilla osa-aikaisten työajat sijoittuvat kokoaikaisia enemmän iltoihin sekä viikonloppuihin. Se heijastuu työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. On hankalaa järjestää koko perheelle yhteistä aikaa ja tavata ystäviä, kun työvuorot osuvat usein illoille tai viikonlopuille, jolloin valtaosa ihmisistä on vapaalla.

Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla -tutkimus kertoo, että osa-aikatyön teettämisessä korostuvatkin nyt enemmän työnantajien intressit kuin työntekijöiden toiveet. Yritykset perustelevat sitä kannattavuussyillä ja työvoiman tarpeen vaihtelulla kausittain ja jopa yksittäisen vuorokauden tunneittain.

”Työaikojen pitäisi joustaa molempien osapuolten tarpeiden mukaan. Jos työntekijä pystyy vaikuttamaan työaikoihinsa, se lisää työtyytyväisyyttä”, Kauhanen sanoo.

Lähteet: Merja Kauhanen: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla, Palkansaajien tutkimuslaitos, 2016. Kyselytutkimus suunnattiin työntekijöiden osalta PAMin jäsenrekisteriin kuuluville. Työnantajakyselyn toimipaikat poimittiin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.
PAM: Palvelualojen taskutieto 2017.

Teksti: Riitta Ryynänen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle