10.01.2014 klo 13.28

Osasairausloma piteni vuoden alussa 120 arkipäivään

Osasairauspäivärahan saamisen enimmäisaikaa pidennetään nykyisestä enintään 72 arkipäivästä 120 arkipäivään. Nyt myös säännöllisesti ja samanaikaisesti useampaa osa-aikatyötä tekevä voi saada osasairauspäivärahaa, kun hänen viikoittainen työaikansa on yhteensä vähintään 35 tuntia.

Vuoden 2014 alusta sairausvakuutuslakiin tuli osasairauslomaa koskevia muutoksia. Osasairauspäivärahan saamisen enimmäisaikaa pidennetään nykyisestä enintään 72 arkipäivästä 120 arkipäivään. Nyt myös säännöllisesti ja samanaikaisesti useampaa osa-aikatyötä tekevä voi saada osasairauspäivärahaa, kun hänen viikoittainen työaikansa on yhteensä vähintään 35 tuntia.

Osasairauslomajärjestelmän taustalla on ajatus siitä, että osittainen työskentely sairauspoissaolon aikana edistäisi henkilön kuntoutumista ja nopeuttaisi hänen toimintakykynsä palautumista. Tarkoituksena on luoda vaihtoehto niihin tilanteisiin, joihin osa-aikatyö sopii - henkilön työkyky ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen.

- Nyt osasairauspäivärahaa voi saada aina 120 päivään saakka kymmenen sairauspäivän jälkeen, ja siihen on mahdollisuus myös kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevillä.  Tärkeää on, että käytäntö on työntekijälle vapaaehtoinen ja siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken, PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta painottaa.

Edellytykset osasairauspäivärahalle

Osasairauspäivärahan myöntämisen edellytyksenä on edelleen, että henkilö on sairausvakuutuslaissa tarkoitetulla tavalla työkyvytön. Sairauspoissaolon tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään sairausvakuutuslain karenssiajan 1 9 päivää, ennen kuin osasairauspäivärahalle voi jäädä.

Osasairauspäiväraha edellyttää lain mukaan kokoaikaista työsuhdetta. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jossa työntekijän työaika on kyseisellä alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen säännöllisen työajan pituinen.  Aiemmin Kela on tulkinnut 30 viikkotuntimäärän täyttävän kokoaikaisuusehdon kaupan alalla. Kannattaa kuitenkin varmistaa oman paikkakunnan Kelan kanta kokoaikaisuuteen ennen osa-aikaisen työsopimuksen tekemistä. Kela tekee ratkaisunsa osasairauspäivärahasta työnantajan ja työntekijän ilmoittaman tuntimäärän mukaan.

Säännöllisesti ja samanaikaisesti kahdessa tai useammassa työsuhteessa työskenteleville lakimuutos antaa nyt samat mahdollisuudet osasairauslomaan kuin muillekin työntekijöille, mikäli työsuhteista kertynyt viikoittainen työaika on vähintään 35 tuntia.

Työntekijälle tulee myös olla lääkärinlausunto B, jossa on selvitys hänen työkyvystään ja siitä, että osa-aikatyö ei vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle