Työelämä - 01.08.2019 klo 09.30

Päättyikö kesätyö? Tarkista nämä asiat työn loppuessa

Huolehdi kesätyösuhteen päättyessä, että sinulle ei ole syntynyt palkkasaatavia. Kuva: Gettyimages

Kesän loppuminen tarkoittaa monelle myös kesätyösuhteen päättymistä. Työsuhteen päättyessä kannattaa tarkistaa, että työnantaja on maksanut työehtosopimuksen mukaiset lisät ja ylityökorvaukset sekä lomakorvauksen.

Työnantajat saattavat jättää maksamatta kesätyöntekijöille esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia lisiä sekä ylityökorvauksia tai lopputilin yhteydessä maksettavan lomakorvauksen. Kesätyöntekijällä on myös oikeus saada työtodistus. Tästä on usein hyötyä myöhemmissä työnhakutilanteissa, vaikka työsuhde olisi lyhytkin.

Palkkaus

Jos epäilet, että sinulle ei ole maksettu palkkoja tai lisiä oikein, voit tarkastaa sinulle kuuluvan palkan PAMin työehtosopimuksista. Jäsenenä voit olla yhteydessä myös työsuhdeneuvontaamme, p. 030 100 620.

Työehtosopimuksissa on eroja palkkauksen, lisien sekä vuosilomien osalta. Sunnuntaityöstä maksetaan aina 100 prosentilla korotettu palkka. Koululaisen palkka on pääsääntöisesti 70 prosenttia ammattityöntekijän palkasta. Jos olet työskennellyt alalla jo aikaisempina kesinä, saattaa palkkasi olla 80–100 prosenttia alan työntekijöiden palkoista.

Vuosiloma

Olet oikeutettu vuosilomaan tai vuosilomakorvaukseen. Vuosilomakorvaus maksetaan silloin, jos lomaa ei pidetä tai voida pitää. Pääperiaate on, että 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa työskentelevällä lomaa kertyy 2 tai 2,5 päivää kuukaudessa työsuhteen kestosta riippuen. Yleensä kesätöissä nämä maksetaan lopputilin yhteydessä lomakorvauksena. Lomakorvauksen laskentaan saat apua PAMin vuosilomalaskurista.

Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8.2019 väliselle ajalle. Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta työnantaja maksaa kertakaikkisena palkkana 365 euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Tämän lisäksi on maksettava tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus-, sosiaaliturva- sekä TyEl-maksu.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Lain mukaan työnantajan täytyy antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Työtodistuksessa mainitaan ainakin työntekijän ja työnantajan nimi, työtehtävän laatu ja työssäoloaika. Työntekijän pyynnöstä työnantaja voi merkitä todistukseen arvion työntekijän työtaidoista ja syyn työsuhteen päättymiseen. Arvio voi olla lyhyt kuvaus taidoista tai pelkkä arvolause, kuten kiitettävä, hyvä tai tyydyttävä. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (AVI) on viranomaistaho, jonka puoleen voi kääntyä, jollei työnantaja pyynnöistä huolimatta kirjoita työtodistusta.

Palkkasaatavat

Jos huomaat, että sinulla on palkkasaatavia, ilmoita näistä työnantajalle. Apuna voit käyttää palkkasaatavalomaketta, joka löytyy työsuojeluhallinnon sivuilta. Liiton jäsenenä voi myös olla yhteydessä työsuhdeneuvontaamme.

Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Joskus on syytä tehdä hakemus, vaikkei työnantajalla selvää maksukyvyttömyyttä olisikaan. Näin turvataan saatavat. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai linkistä palkkaturvahakemus. Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Jos työt jatkuvat

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyys turvaa ennen työttömyyttä ja työttömyyden kohdatessa. Pidä jäsenyys kunnossa PAMiin maksalla jäsenmaksut aina saamastasi palkasta. Jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkastasi.

Elämässä tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta jäsenmaksuihin. Joissakin elämäntilanteissa vapaudut jäsenmaksujen maksamisesta, ja joissakin tilanteissa on muuten vain hyvä muistaa päivittää tiedot myös PAMiin.

(Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 24.6.2017. Päivitetty 25.7.2018 ja 1.4.2019.)

Uusi alalla?

Oletko ollut kesätöissä tai juuri aloittanut työskentelyn palvelualoilla? Tutustu sivuiltamme sinulle tärkeisiin tietoihin Uusi alalla -osiosta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle