Työelämä - 12.08.2020 klo 09.30

Päättyikö kesätyö? Tarkista nämä asiat työsuhteen loppuessa

Huolehdi kesätyösuhteen päättyessä, että sinulle ei ole syntynyt palkkasaatavia. Kuva: Gettyimages

Työsuhteen päättyessä on jokaisen työntekijän hyvä tarkistaa, että kaikki työsuhteen ehdot ovat täyttyneet ja esimerkiksi loppupalkka ja lomakorvaus on maksettu oikein.

Palkkaus

Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan aina loppupalkka eli nk. lopputili. Siitä on hyvä tarkistaa, että kaikki on on maksettu oikein . Välillä työnantajat saattavat jättää maksamatta esimerkiksi kesätyöntekijöille työehtosopimuksen mukaisia lisiä sekä ylityökorvauksia tai lopputilin yhteydessä maksettavan lomakorvauksen.

Jos epäilet, että sinulle ei ole maksettu palkkoja tai lisiä oikein, voit tarkastaa sinulle kuuluvan palkan PAMin työehtosopimuksista.

Liiton jäsenenä voit aina kääntyä myös työpaikan luottamusmiehen puoleen, jos sinulla on kysyttävä palkoista tai olla yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, p. 030 100 620.

Työehtosopimuksissa on eroja palkkauksen, lisien sekä vuosilomien osalta. Sunnuntaityöstä maksetaan aina 100 prosentilla korotettu palkka. Koululaisen palkka on pääsääntöisesti 70 prosenttia ammattityöntekijän palkasta. Jos olet työskennellyt alalla jo aikaisempina kesinä, saattaa palkkasi olla 80–100 prosenttia alan työntekijöiden palkoista.

Vuosiloma

Olet oikeutettu vuosilomaan tai vuosilomakorvaukseen. Vuosilomakorvaus maksetaan silloin, jos lomaa ei pidetä tai voida pitää. Pääperiaate on, että 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa työskentelevällä lomaa kertyy 2 tai 2,5 päivää kuukaudessa työsuhteen kestosta riippuen. Yleensä kesätöissä nämä maksetaan lopputilin yhteydessä lomakorvauksena. Lomakorvauksen laskentaan saat apua PAMin vuosilomalaskurista.

Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

PAM on sopinut kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2020 ja 2021 kaupan alalle, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalle, kiinteistöpalvelualalle  sekä apteekkeihin työnantajaliittojen kanssa. Tarkista kesäharjoitteluohjelmissa sovittuihin palkkamääräyksiin ja muihin työehtoihin täältä.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Lain mukaan työnantajan täytyy antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Myös lyhyestäkin työsuhteesta kuten kesätyöstä, on työntekijälle oikeus saada työtodistus.  Työtodistuksesta on usein hyötyä myöhemmissä työnhakutilanteissa.

Työtodistuksessa mainitaan ainakin työntekijän ja työnantajan nimi, työtehtävän laatu ja työssäoloaika. Työntekijän pyynnöstä työnantaja voi merkitä todistukseen arvion työntekijän työtaidoista ja syyn työsuhteen päättymiseen. Arvio voi olla lyhyt kuvaus taidoista tai pelkkä arvolause, kuten kiitettävä, hyvä tai tyydyttävä. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (AVI) on viranomaistaho, jonka puoleen voi kääntyä, jollei työnantaja pyynnöistä huolimatta kirjoita työtodistusta.

Palkkasaatavat

Jos huomaat, että sinulla on palkkasaatavia, ilmoita huomaamistasi puutteista välittömästi työnantajalle ja pyydä korjausta. Lue toimintaohjeita lisää täältä.  Jos työnantaja ei korjaa virhettään, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai liiton työsuhdeneuvontaan.

Palkkaturva

 Palkkatuvajärjestelmä on lakisääteinen järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä, Tavallisimmin palkkaturvasta haetaan lomakorvauksia sekä loppupalkkaa, jos työnantaja ei niitä maksuvaikeuksien vuoksi pysty maksamaan. 

Palkkaturvaa voi hakea työsuhteessa oleva työntekijä.

Hakuaika on 3 kk saatavan erääntymisestä eli hakemus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua tilipäivästä, jolloin palkka jäi ensimmäistä kertaa saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Jos työt jatkuvat

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyys turvaa ennen työttömyyttä ja työttömyyden kohdatessa. Pidä jäsenyys kunnossa PAMiin maksalla jäsenmaksut aina saamastasi palkasta. Jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkastasi.

Elämässä tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta jäsenmaksuihin. Joissakin elämäntilanteissa vapaudut jäsenmaksujen maksamisesta, ja joissakin tilanteissa on muuten vain hyvä muistaa päivittää tiedot myös PAMiin.

(Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 24.6.2017. Päivitetty 11.8.2020 ingressin ja linkkien osalta.)

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle