Työttömyysturva - 19.03.2019 klo 13.50

Päivärahan sovittelu muuttuu 1.4.2019

- Huhtikuun alun jälkeen työstä saatu palkka vaikuttaa ansiopäivärahan suuruuteen silloin, kun se maksetaan. Päivärahaa soviteltaessa ei enää ole merkitystä sillä, milloin työ on tehty. Palkanmaksupäivä määrää sovitteluajankohdan.

- Oikeus soviteltuun päivärahaan on henkilöllä, jolla on tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, yritystoiminnasta tai omasta työstä.

- Muutos tulee voimaan huhtikuun alussa ja koskee sovitellun päivärahan hakemuksia, joiden hakujakso on osittain tai kokonaan 1.4.2019 jälkeistä aikaa.

- Muutos koskee myös henkilöitä, joiden päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi. Sovitellun päivärahan maksaminen jatkuu kuitenkin entiseen tapaan, jos työajan lyhentäminen lomautuksen vuoksi koskee viikoittaista työaikaa. Työajan lyhennyksen tapa määräytyy lomautusilmoituksen perusteella.

Lakimuutos tuo mukanaan uusia tilanteita, joista on hyvä olla tietoinen

- Voit joissakin tilanteissa saada täyttä ansiopäivärahaa, vaikka olet osa-aikatyössä.

- Voit joissakin tilanteissa olla kokonaan työtön, mutta päivärahaa ei samalta ajalta makseta.

- Aktiivisuus voi täyttyä samasta työstä kahteen kertaan.

- Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on enintään 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta, mutta työajan tarkastelussa saatetaan käyttää edellisen kuukauden työaikaa. Esimerkiksi 80-prosenttista työaikaa tekevän hakemus saatetaan tällaisessa tapauksessa hylätä. Lue tarkemmin mm. työajan tarkastelusta alla olevasta linkistä.

Työssäoloehtoa seurataan samoin kuin aiemmin.
Lue muutoksesta tarkemmin tästä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle