Työehtosopimusneuvottelut - 26.02.2021 klo 14.52

Palkkaratkaisu huvi-, teema- ja elämyspuistoalalle

Kuva: Getty Images

Työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkoihin tulee 1,3 prosentin korotus. Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

PAMin ja työnantajaliitto MaRa:n välillä neuvoteltu huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palkkaratkaisu hyväksyttiin tänään. Sen mukaan huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työsuhteessa olevien työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotus koskee henkilöitä, joiden työsuhde on voimassa 1.3.2021.

Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen lokakuun 2021 loppuun mennessä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2021.

Lisäksi PAM sekä työnantajaliitto MaRa sopivat väliaikaisista työvuorolistan muuttamista koskevista poikkeusmääräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.3.2021. 

Huvi-, teema-, ja elämyspuistoalaa koskeva työehtosopimus neuvoteltiin viime syksynä. Uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.10.2020–31.3.2022 ja tuolloin neuvotteluosapuolet sopivat kahdesta erillisestä palkantarkistusajankohdasta, joista ensimmäinen on 1.3.2021 ja toinen 1.11.2021.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme