Työehtosopimusneuvottelut - 26.02.2021 klo 14.52

Palkkaratkaisu huvi-, teema- ja elämyspuistoalalle

Kuva: Getty Images

Työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkoihin tulee 1,3 prosentin korotus. Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

PAMin ja työnantajaliitto MaRa:n välillä neuvoteltu huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palkkaratkaisu hyväksyttiin tänään. Sen mukaan huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työsuhteessa olevien työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotus koskee henkilöitä, joiden työsuhde on voimassa 1.3.2021.

Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen lokakuun 2021 loppuun mennessä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2021.

Lisäksi PAM sekä työnantajaliitto MaRa sopivat väliaikaisista työvuorolistan muuttamista koskevista poikkeusmääräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.3.2021. 

Huvi-, teema-, ja elämyspuistoalaa koskeva työehtosopimus neuvoteltiin viime syksynä. Uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.10.2020–31.3.2022 ja tuolloin neuvotteluosapuolet sopivat kahdesta erillisestä palkantarkistusajankohdasta, joista ensimmäinen on 1.3.2021 ja toinen 1.11.2021.

 

Uusinta uutta