Työehtosopimusneuvottelut - 26.02.2021 klo 14.52

Palkkaratkaisu huvi-, teema- ja elämyspuistoalalle

Kuva: Getty Images

Työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkoihin tulee 1,3 prosentin korotus. Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

PAMin ja työnantajaliitto MaRa:n välillä neuvoteltu huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palkkaratkaisu hyväksyttiin tänään. Sen mukaan huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työsuhteessa olevien työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotus koskee henkilöitä, joiden työsuhde on voimassa 1.3.2021.

Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen lokakuun 2021 loppuun mennessä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2021.

Lisäksi PAM sekä työnantajaliitto MaRa sopivat väliaikaisista työvuorolistan muuttamista koskevista poikkeusmääräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.3.2021. 

Huvi-, teema-, ja elämyspuistoalaa koskeva työehtosopimus neuvoteltiin viime syksynä. Uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.10.2020–31.3.2022 ja tuolloin neuvotteluosapuolet sopivat kahdesta erillisestä palkantarkistusajankohdasta, joista ensimmäinen on 1.3.2021 ja toinen 1.11.2021.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.