Työhyvinvointi - 03.06.2020 klo 11.20

Palvelualoilla ollaan jälleen uuden edessä – näistä työnantajan tulee huolehtia

Kuva: Eeva Anundi

Koronasta johtuvia määräyksiä on lievennetty, mikä vaatii uusia arvioita asiakaspalvelutyön turvallisuudesta sekä toimia sen varmistamiseksi.

Asiakkaiden paluun myötä työnantajan on arvioitava muuttuvan tilanteen vaikutukset työntekijöiden työturvallisuuteen.  Työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo listasi, millaisin keinoin palvelualan työpaikoilla on huolehdittava asiakaspalvelutyön turvallisuudesta.

1. Riskien arviointi

Riskit on arvioitava huolellisesti ja toimintatapoja on muutettava arvioinnin pohjalta. Tämä tarkoittaa koronan aikana sitä, että työstä riippuen henkilöstöllä pitää olla asianmukaiset suojavarusteet. Palvelualoilla tämä voi tarkoittaa muun muassa suojapleksejä kassoilla, henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, kasvomaskeja ja hengityssuojaimia. Käsien pesu on kaikkein tärkein suojautumistapa.

Asiakasmääriä voidaan rajata ja liikkumista tiloissa ohjata niin, että kasvokkain kohtaamiset vähenevät. Myös työvuorosuunnittelulla voidaan rajata kontaktien määrää.

2. Hyvä perehdytys

Työntekijät on perehdytettävä huolellisesti uusiin työskentelytapoihin ja niiden toteutumista on valvottava. Työt on järjesteltävä siten, että uusien toimintatapojen noudattaminen on mahdollista. Riskiryhmiin kuuluvat työntekijät on tarvittaessa siirrettävä toisiin tehtäviin työterveyshuollon arvioinnin perusteella.

3. Asiakkaiden ohjeistaminen

Asiakkaat on ohjeistettava toimimaan siten, että työntekijöiden työturvallisuus pystytään takaamaan joka tilanteessa.

Lue lisää koronapandemian vaikutuksista täältä

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle