Työelämä - 29.01.2020 klo 09.00

Palvelualoilla on usein pakko kulkea töihin yksityisautolla, sillä julkiset palvelut, työajat ja työpaikan sijainti eivät mahdollista viisasta työmatkaliikkumista

Viisas työmatkaliikkuminen edistäisi pamilaisten työhyvinvointia ja vähentäisi liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. PAM selvitti työmatkaliikkumisen tilaa ja asenteita jäsenistönsä ja palvelualojen työnantajayritysten keskuudessa. Kyselyyn osallistui yli 9300 työntekijää ja noin 250 työnantajayrityksen edustajaa.

Viisas ja kestävä työmatkaliikenne on ympäristöä säästävää, turvallista, sujuvaa, terveellistä sekä taloudellista. PAMin tuoreen tutkimuksen vastaajista 56% kulkee töihin pääasiallisesti omalla autollaan. Suomalaista keskivertoa huomattavasti enemmän, noin 74% tutkimuksen vastaajista, pitää tärkeimpänä syynä oman auton omistamiseen juuri työmatkoja.

Tärkeimpänä viisaan työmatkaliikkumisen kannustimena pamilaiset pitävät rahallista säästöä. Toiseksi tärkeimpänä syynä he pitävät oman terveytensä parantumista. Työnantajakyselyssä vastaavasti tärkeimpänä syynä kestävään työmatkaliikkumiseen siirtymisessä pidettiin työhyvinvoinnin lisääntymistä sekä toiseksi tärkeimpänä työntekijöiden terveyden parantumista. Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä siirtyä viisaampaan työmatkaliikkumiseen pidettiin niin työntekijä- kuin työnantajakyselyssäkin hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Suurimpia esteitä viisaalle työmatkaliikkumiselle palvelualoilla on tutkimuksen mukaan työaikojen epäsäännöllisyys, yötyö sekä työpaikkojen sijainti. Nämä esteet rajoittavat myös julkisen liikenteen saavutettavuutta, jolloin parantamalla ja laajentamalla joukkoliikenteen palveluita, voitaisiin siirtyä entistä enemmän viisaaseen liikkumiseen myös palvelualoilla.

”Palvelualoilla työskenteleviä harvoin palvelee 8-16 -yhteiskunnan palvelurakenne, eikä esimerkiksi etätyö ole yleensä mahdollista. Tämä johtaa pakkoon omistaa oma auto, jonka kulut ovat merkittävä rasite pamilaisten palkkapussille. Viisaaseen työmatkaliikkumiseen siirtymistä edistää Infrastruktuurin parantaminen, mutta tärkeää on myös pienten esteiden purkaminen. Näitä ovat esimerkiksi pyöräpysäköinnin järjestäminen tai sosiaalitilojen asianmukaisuudesta huolehtiminen”, kommentoi tutkimuksen tuloksia hankkeessa mukana ollut PAMin markkinointipäällikkö Tero Leponiemi.

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kulkevat pääsääntöisesti alle kuuden kilometrin työmatkoja, mutta lyhyestä matkasta huolimatta muut syyt kuten julkiset palvelujen saavutettavuus, epäsäännölliset työajat ja työpaikan sijainti vaativat oman auton käyttöä. Autoliiton mukaan oman auton kokonaiskulut ovat Suomessa keskimäärin vähintään 5000 € vuodessa.

PAMin tutkimus on toteutettu kestävän kehityksen yhtiö Motivan tuella. Tavoitteena on yhdessä löytää keinoja viisaan liikkumisen edistämiseen. Motivan liikkumisen ja liikenteen asiantuntija Taneli Varis toteaa useiden tekijöiden ajavan yhteiskuntaa kohti vähemmän henkilöautoista riippuvaa liikkumista. ”Siirtymä on sitä sujuvampi ja hyväksytympi mitä enemmän voimme ohjata työntekijöitä muihin valintoihin niin sanotuin pehmein keinoin ja parempia liikkumisen mahdollisuuksia tarjoamalla”, Varis tiivistää.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle