Työelämä - 16.12.2020 klo 12.05

Palvelualojen ammatteja arvostetaan – osa-aikatyön leima vahva

Asiakaspalvelutyöntekijöiden työn tärkeys on tullut aiempaa selvemmäksi neljälle viidestä suomalaisesta korona-pandemian aikana, kertoo PAMin teettämä tuore tutkimus.

Palvelualojen ammattiliitto on tutkituttanut jo 10 vuotta peräkkäin suomalaisten mielikuvia sen suurimmista aloista sekä niiden vetovoimasta. Tutkitut kaupan ala, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalvelu ala tunnetaan hieman aiempaa paremmin. Aloista heikoimmin tunnetaan kiinteistöpalveluala ja parhaiten kaupan ala.

Noin neljä viidestä (83%) suomalaisesta kokee, että Covid-19-pandemian aika on korostanut hänen mielessään asiakaspalvelualojen työntekijöiden työn tärkeyttä yhteiskunnassa.  

Toisaalta ammattien ja työntekijöiden arvostus on ollut suurta tähänkin asti. Kaikilla kolmella alalla ammatteja ja työntekijöitä todella paljon arvostavia on vähintään neljä viidestä suomalaisesta. Arvostus on noussut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien.

Mielikuvissa osa-aikatyön runsaus hallitsee edelleen pamilaisten alojen imagoa. Kaupan alan ja majoitus- ja ravitsemisalan mielikuviin liittyy myös vahvasti työn sosiaalisuus. Kiinteistöpalvelualalla taas ajatellaan työntekijöillä olevan selkeät työt ja tehtävät. Useat liittävät väkivallan ja seksuaalisen häirinnän majoitus- ja ravitsemisalaan. Kaupan alalla on 10 vuodessa heikentynyt selvästi mielikuva, että alalla on menestyviä yrittäjiä ja työnantajia. 10 vuotta sitten se mielikuva oli 40%:lla, nyt 22%:lla.

Käsitys että alat houkuttelevat nuoria on ollut muutaman vuoden laskusuunnassa. Kaupan alan (44%) ja kiinteistöpalvelualan (27%) yleinen houkuttelevuus työnantajina on kuitenkin lisääntynyt viime vuodesta. Majoitus- ja ravitsemisalan houkuttelevuus on entisellään (30%).

PAMin tilaaman tutkimuksen on toteuttanut TNS Gallup Oy. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat työikäiset (18-65-vuotiaat). Tutkimusta varten haastateltiin 1.126 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely toteutettiin internetiä tiedonsiirrossa hyödyntävällä vastaajapaneeli.

PAMin vetovoimabarometri 2020
 

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

Lataa tiedosto

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle