Työelämä - 05.04.2018 klo 10.30

PAM aloittaa keskustelut työntekijän asemasta Woltin ja Freskan kanssa

Alustatalous on nousussa palvelualoilla muun muassa siivous- ja ruokalähettibisneksessä.

Ay-liike ja sovellusten kautta työtä ja palveluja tarjoavat yritykset uskovat, että avoin keskustelu ruokalähettien ja siivoojien asemasta hyödyttää kaikkia.

Ruoan tilaus- ja kotiinkuljetuspalvelutyötä digitaalisen alustan kautta tarjoava Wolt ilmoittaa olevansa kiinnostunut keskustelemaan ay-liikkeen edustajien kanssa ruokalähettityötä tekevien tilanteesta ja asemasta työelämässä. Tähän mennessä Suomessa ei ole juuri käyty vuoropuhelua alustatalouden piirissä toimivien yritysten ja ammattiliittojen välillä.

Woltin perustajaosakas Juhani Mykkänen kertoo, että nuoressa alustatalouden yrityksessä ollaan pohdittu sitä, miten Wolt voi osaltaan olla kehittämässä ruokalähettinä keikkaa tekevän asemaa ja hyvinvointia työelämässä.

"Asia on lähellä sydäntämme, ja meillä on tähän ihan selkeä tahtotila. Olemme siis ehdottomasti kiinnostuneita tapaamaan esimerkiksi PAMin edustajia ja avaamaan keskusteluyhteyksiä", Mykkänen toteaa.

Mykkänen pahoittelee, että alkuvuodesta PAM.fi -lehdessä 2/18 esillä ollut asia ei ole kiireiden takia edennyt. Vakaa aikomus on luoda yhteyksiä kevään aikana.

PAM.fi -lehdessä Mykkänen totesi, että Wolt on ay-liikkeen tavoin "jännän äärellä", kun se toimii uuden palvelun ja uusien työmuotojen tarjoajana.

"Opettelemme vasta, miten alustataloudessa rakennetaan yritys, joka kannattelee itsensä ilman riskisijoittajien rahoitusta."

Mykkänen kertoo, että lähetit saavat palkan sijaan työkorvausta ja heiltä puuttuu tiettyjä työsuhteisen oikeuksia.

PAMin ja SAK:n näkemyksen mukaan sovelluksen tai verkkoalustan kautta jaettavan keikkatyön ongelmana onkin työsuhteen turvan ja ehtojen puuttuminen. Kun työtä tarjoavalla ei ole työnantajan statusta eikä työtä tekevällä työntekijän statusta, ei ole neuvotteluosapuolia, jotka voisivat sopia työehdoista.

Twitterissä virinnyt keskustelu PAMin ja kotisiivouspalveluja sovelluksen kautta tarjoavan Freskan välillä on niin ikään poikinut molemminpuolisen halun käydä vuoropuhelua työntekijöiden tilanteesta ja yrityksen vastuusta. PAM ja Freska ovat sopineet tapaamisesta huhtikuussa. Freska tosin ei ole suoranaisesti alustatalousyritys: vaikka sillä verkkoalusta onkin, suurin osa siivoojista on työsuhteessa varsinaisista alustatalousfirmoista poiketen.

Keskusteluun osallistuva PAMin lakimies Suvi Vilches pitää erittäin tervetulleena, että uudet työnteon muodot otetaan tällä tavalla yhteisesti keskusteluun. Freskan suunnalta on todettu, että yritys haluaa olla vastuullinen ja siivoojista huolehtiva firma, joten tiiviimpi yhteistyö PAMin kanssa olisi hyödyllistä.

PAM on ehdottanut palvelualojen kehittämiseksi kansallista ohjelmaa, jonka tehtävänä olisi luoda yhteiset käytännöt palvelualoilla tehtävälle alustatyölle. Käytännöt huomioisivat esimerkiksi uusien työn tekemisen tapojen vaikutukset keikkatyöntekijöiden toimeentuloon, työturvallisuuteen ja jaksamiseen.

Alustatyö on tyypillisesti jonkin sovelluksen tai verkkoalustan kautta tarjottavaa keikkatyötä. Tunnettuja alustayrityksiä Suomessa ovat ravintolaruokaa asiakkaille kuljettavat Wolt ja Foodora sekä taksikyytejä tarjoava Uber, joka tauon jälkeen palaa Suomen markkinoille ensi kesänä. Siivouspalveluja tarjoavat ainakin Freska ja Moppi.com, joista siis Freska poikkeaa muista tarjoamalla työtä pääosin työsuhteessa.

Korjaus klo 13.19: Freskan siivoojista suuri osa on työsuhteessa, mikä erottaa yrityksen alustatalouden yleisestä toimintatavasta. Asia on tarkennettu jutun 9. kappaleeseen ja loppuun.

Teksti: Sini Saaritsa

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 ma-pe klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 vardagar kl.  10-14

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme