08.09.2015 klo 18.29

PAM ei hyväksy sunnuntaikorvauksen heikennystä

Hallituksen suunnitelmat heikentää työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa saavat PAMin puheenjohtaja Ann Seliniltä täydellisen tuomion. Hän pitää mahdottomana, että hallitus voi sanella sopimusyhteiskunnassa sitä, mitä alakohtaisissa työehtosopimuksissa saa enimmillään sopia.

- Työehtosopimuksissa on sovittu sunnuntaikorvauksista, ylitöistä, sairausajan palkasta ja palkallisista juhlapyhistä. Hallituksen suunnitelma määrätä työehtosopimusten sisältö pakottavalla lainsäädännöllä rikkoo järjestäytymisvapautta ja siten rajoittaa työehtosopimusosapuolten sopimisoikeutta. Tämä on täysin ristiriidassa perustuslain ja ILO:n sopimusten kanssa.

Selin näkee ristiriitaa myös nyt tehtyjen esitysten ja hallitusohjelmassa linjatun paikallisen sopimisen lisäämisen välillä.

Hallituksen esitykset heikentäisivät palvelualojen työntekijöiden ansioita 4 – 6 prosenttia. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi kaupan alan keskiansioon noin 1 500 euron heikennyksen vuodessa. Sunnuntaityötä tekevän osa-aikatyöntekijän ansioissa heikennys on suhteellisesti tätäkin suurempi.

- Sunnuntaityökorvauksen heikennys syö kolmelle vuodelle sovitut työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitut palkankorotukset. Sen vaikutus olisi noin 2 – 3 prosenttia, joka tarkoittaisi vuositasolla noin 750 euroa.

Selin odottaa, että hallitus harkitsee uudelleen esitystään sunnuntaikorvauksesta. Hän pelkää, että palvelualojen työntekijöille tärkeän sunnuntaikorvauksen heikentäminen voi koventaa työntekijöiden asenteita.

Hallitus perustelee heikennyksiä taloudellisella pakolla. Selin ei usko perusteluun, vaan pitää esityksiä hallituksen poliittisena linjauksena.

- Hallitus tekee kovaa työnantajia myötäilevää politiikkaa, joka on kylmää kyytiä työntekijöille. Miten nämä toimet kuitenkaan parantavat työllisyyttä?

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle