15.03.2017 klo 10.43

PAM: EU-tuomioistuimen päätös huivikiellosta ei edellytä työpaikan toimintatapojen muutosta

EU:n tuomioistuin antoi tiistaina 14.3.2017 päätöksen, jonka mukaan työnantaja voi kieltää työntekijöitään näkyvät uskonnolliset ja poliittiset symbolit tietyin reunaehdoin. Samalla tuomioistuin toteaa, ettei minkäänlaista muun muassa uskontoon perustuvaa välitöntä tai välillistä syrjintää saa esiintyä.

EU-tuomioistuimen päätöksessä todetaan, että kielto voi olla myös välillistä syrjintää, mutta se ei ole sitä, jos kiellon tavoite on perusteltu ja oikeutettu. Palvelualojen Ammattiliitto PAMin näkemyksen mukaan työpaikoilla ei ole tarvetta muuttaa olemassa olevia hyväksi todettuja käytäntöjä. Jos kieltoon päädytään, on työpaikoilla oltava kaikkia työntekijöitä koskeva ohjeistus ja hyväksyttävä oikeutus kieltoon, joka ei saa olla syrjivä ja joka kieltää kaiken uskonnollisten ja aatteellisten tunnusmerkistön käytön. 

– Päätöksestä huolimatta tarvetta totuttujen, toimivien käytäntöjen muuttamiseen tuskin on. Poliittisten ja uskonnollisten symbolien kielto tarkoittaisi kaikkien symbolien kieltoa työpaikalla tasapuolisesti. Symbolin luokittelu uskonnolliseksi tai poliittiseksi voi osoittautua käytännössä hankalaksi koska symbolien yleinen tunnettuus vaihtelee, toteaa PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Jo aiemmin palvelualoilla on noussut esille kysymys muslimien päähuiveista, mutta asiasta ei ole syntynyt työpaikoilla ongelmia.

– Eniten on jouduttu pohtimaan työturvallisuuden näkökulmaa ja esimerkiksi sitä, ettei huivin käytöstä aiheudu takertumisvaaraa. Kaikkiin tilanteisiin on löytynyt ratkaisut. Tällä hetkellä joissakin kaupan yrityksissä on käytössä työnantajan hankkimat, työasun väreihin sopivat huivit, kertoo Kähärä.

Jos yrityksessä harkitaan kieltoa, täytyy kiellon tarpeelle olla jokin peruste. Tällainen sääntö kohtelee yrityksen kaikkia työntekijöitä samalla tavalla ketään erottelematta, tuomioistuin sanoo.

– Edelleen yksittäisen tai tiettyjen aatteiden symbolien rajoittaminen voitaisiin katsoa välilliseksi syrjinnäksi. Esimerkiksi pelkkien päähuvien kielto olisi selkeästi kohdistettu muslimeihin. Jos symbolien kieltäminen perustellaan tahtoon antaa neutraali mielikuva asiakkaille ja yleisölle, olisi kielto joka tapauksessa pätevä ainoastaan asiakaspalvelutehtävissä oleviin, Kähärä toteaa.

EU:n tuomioistuin

- tulkitsee EU-läinsäädäntöä (ennakkoratkaisut)

- valvoo EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa

- kumoaa EU-lainsäädäntöä

ja näin huolehtii siitä, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavoin kaikissa jäsenmaissa.

Lue lisää EU:n tuomioistuimesta

Lue Euroopan unionin tuomioistuimen lehdistötiedote: Yrityksen sisäinen sääntö, jossa kielletään kaikenlaisten poliittisten, filosofisten tai uskonnollisten tunnusmerkkien näkyvä käyttäminen, ei merkitse välitöntä syrjintää

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle