Työehtosopimus - 03.12.2018 klo 16.15

PAM hakee työtuomioistuimesta vahvistuksen sille, että hiusalan työehtosopimus on voimassa

Kuva: Gettyimages.

PAMin ja Suomen Hiusyrittäjien kiistaan työehtosopimuksen voimassaolosta haetaan nyt ratkaisua oikeusteitse.

PAMin ja Suomen Hiusyrittäjien jokasyksyiset palkkaneuvottelut jäivät kesken lokakuussa, kun Suomen Hiusyrittäjät irtisanoivat hiusalan työehtosopimuksen. PAM pitää irtisanomista laittomana ja katsoo, että sopimus on edelleen voimassa. Suomen Hiusyrittäjät puolestaan pitää sopimusta päättyneenä 31.10. ja katsoo, ettei alalla ole tällä hetkellä sopimusta.

PAM on tänään jättänyt työtuomioistuimeen nk. vahvistuskanteen. Tällöin työtuomioistuin antaisi vahvistuksen sille, että hiusalan työehtosopimus on edelleen voimassa. Vahvistusta haetaan työtuomioistuimesta kiireellisellä käsittelyllä.

PAM ja Suomen Hiusyrittäjät solmivat hiusalalle vuonna 2017 työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoteen 2021. Sopimuksen mukaan palkoista neuvotellaan vuosittain kunkin sopimusvuoden lokakuun loppuun mennessä. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista kesken sopimuskauden vain, jos palkoista ei päästä yksimielisyyteen.

Tänä syksynä neuvottelut palkankorotuksista käynnistyivät 5.9.2018, ja niitä käytiin lokakuun loppuun saakka. Tuolloin PAM ilmoitti, että sille käy työnantajan esitys siitä, että palkkoja ei tänä vuonna nosteta. Suomen Hiusyrittäjät kuitenkin irtisanoi koko työehtosopimuksen.

Sitä ennen se oli halunnut neuvotella koko joukosta heikennyksiä, vaikka niistä ei työehtosopimuksen voimassaollessa voi neuvotella.
PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mukaan työehtosopimuksen irtisanominen osoittaa Suomen Hiusyrittäjiltä ennennäkemätöntä harkitsemattomuutta.

”Tämä ei ole leikin asia, tässä on kyse työntekijöiden toimeentulosta ja työehdoista. Meille on aivan perustavaa laatua oleva asia, että jäsenillämme on työehtosopimuksen turva”, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo.

Viimeisen parin vuoden aikana joukko isoimpia työnantajia on siirtynyt Suomen Hiusyrittäjistä Palvelualojen työnantajat Paltaan. Se taas on tehnyt valituksen hiusalan työehtosopimuksen yleissitovuudesta yleissitovuuden vahvistamislautakuntaan. Yleissitovuuden perusteena on mm. se, että noin puolet alan työntekijöistä on töissä työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä ja työehtosopimus on vakiintunut alalla.

”Tuntuu siltä, että käynnissä on työnantajien peli, jonka tavoitteena on heikentää naisvaltaisen hiusalan työntekijöiden työehtoja”, Ylitalo toteaa.

Hiusalan ensimmäinen sopimus solmittiin vuonna 1919, ja nykyisenkaltainen työehtosopimus on ollut voimassa vuodesta 1947.

Työskenteletkö hiusalalla?

Näin pidät huolta omien oikeuksien toteutumisesta työpaikalla:

- Mikäli työnantajasi ilmoittaa muutoksista työehtoihin (esimerkiksi palkkaan tai työaikaan) tai tarjoaa uuden työsopimuksen allekirjoittamista, niihin ei pidä suostua koska työehtosopimus on edelleen voimassa.

- PAMin jäsenten tulee viipymättä ottaa yhteyttä PAMin työsuhdeneuvontaan, jos työnantaja pyrkii heikentämään palkkoja tai työehtoja. PAMin työsuhdeneuvonnan numero on 030 100 620.

- Oletko uusi työntekijä tai muuttuuko tehtävänkuvasi? Uusia työsopimuksia solmittaessa työntekijän tulee itse huolehtia siitä, että työsopimuksessa noudatetaan Hiusalan työehtosopimusta. Neuvottele rohkeasti työnantajasi kanssa hiusalan työehtosopimuksen noudattamisesta työsopimuksessasi. Näin varmistat sen, että työsuhteesi vähimmäistyö- ja palkkaehdot täyttyvät.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle