Työlainsäädäntö - 23.11.2017 klo 12.01

PAM: Hallitus kajoamassa kevyin perustein työsuhdeturvaan ja osa-aikaisten oikeuksiin

Numerot eivät puhu sen puolesta, että muutos olisi ylipäätään tarpeellinen, arvelee lakimies Karoliina Huovila.

Hallitus kaavailee muutoksia työsopimuslakiin, jotta sen velvoitteet osa-aikatyöntekijän lisätyöoikeudesta ja irtisanotun takaisinottovelvollisuudesta eivät estäisi työnantajaa ottamasta oppisopimusopiskelijoita. PAM totesi lausunnossaan, ettei esitys ole sen mielestä hyväksyttävissä.

Korkein oikeus totesi viime keväänä PAMin ajamassa jutussa, että lisätyötä on tarjottava omille osa-aikaisille ennen kuin yritys ottaa oppisopimuskoulutettavan. Peruste oli, että työnantajan kannalta oppisopimuksen pääasiallisena sisältönä on työn tekeminen eikä koulutuksen antaminen.

Kun eduskunta sitten käsitteli ammatillisen koulutuksen uudistusta kesällä, se vaati lausumassaan hallitusta valmistelemaan esityksiä, ”jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla, lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä.”

Lausuntokierros lain muuttamisesta päättyi juuri.

”Muutos puuttuu olennaisesti työntekijöiden työsuhdeturvaan ja osa-aikaisten työntekijöiden oikeuksiin,” PAMin edunvalvonnan asiantuntija, juristi Karoliina Huovila sanoo. Hänestä aikataulukin osoittaa, että työsopimuslain perusasioita ollaan muuttamassa kevyellä valmistelulla.

PAMin lausunnossa epäillään myös sitä, onko tarve muutoksille todellinen. Nyt kaupan alalla työskentelee toiseksi eniten oppisopimuskoulutettavia (6300) ja selkeästi eniten vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä (33 000).

”Tämä viittaisi siihen, ettei lisätyön tarjoamisvelvollisuus ole nykymuodossa estänyt oppisopimussuhteiden solmimista. Esitykselle ei siten tästäkään näkökulmasta ole perusteita”, PAM lausuu.

Hallitus otti luonnokseensa mukaan eduskunnan edellyttämän lisätyöntarjoamisvelvollisuuden lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuuden. Nyt työnantajan on tarjottava tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanomilleen töitä ennen kuin se ottaa saman kaltaisiin tehtäviin oppisopimuskoulutettavan. Jatkossa näin ei olisi.

PAM totesi lausunnossaan, että lakimuutos mahdollistaisi työsuhdeturvan kiertämisen työnantajan niin halutessa: työnantaja voisi irtisanomalla työntekijät tuotannollisin tai taloudellisin perustein korvata heidät oppisopimusopiskelijoilla.

PAM esittääkin, että yritykset voisivat hyödyntää oppisopimuskoulutusta palveluksessaan jo olevien vajaatyöllisten ja vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien työmarkkina-aseman ja osaamisen parantamiseksi. Koulutuksellisin perustein lisätyöt voitaisiin tarjota heille ilman, että loukattaisiin tasapuolisen kohtelun periaatetta.

PAMin lausunto HE laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Teksti: Auli Kivenmaa

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle