Työehdot - 06.07.2020 klo 12.30

PAM ja Kiinteistötyönantajat tuomitsevat siivousalalla ilmi tulleet rikkeet

Helsingin Sanomat uutisoi 5.7.2020 laiminlyönneistä yksittäisissä siivousalan yrityksissä. Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ry pitävät ilmi tulleita väärinkäytöksiä erittäin valitettavina ja tuomitsevat ne jyrkästi.

”Emme hyväksy työperäistä hyväksikäyttöä millään muotoa. Hyvä, että epäkohdat tulevat esiin, jotta niihin voidaan määrätietoisesti puuttua,” toteavat PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo ja Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén.

Järjestöt muistuttavat palvelujen tilaajia lain edellyttämästä tilaajan velvollisuudesta tarkistaa sopimuskumppanin taustat. 
Toimialan tervehdyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yleisiin kilpailutuskäytäntöihin ja hankintaosaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota myös julkisessa keskustelussa. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti ja vastuullisesti.

”Yritykset toimivat markkinoiden ja tilaajien ehdoilla. Jos kilpailutuksissa painotetaan yksipuolisesti vain alhaista hintaa laadun kustannuksella ja halvin tarjous tulee aina valituksi, on se omiaan luomaan epätervettä kilpailua alalle”, korostaa Kiinteistötyönantajien Gramén. 

Veronumerokäytäntö laajennettava koko kiinteistöpalvelualalle

Kiinteistötyönantajat ja PAM ovat esittäneet jo vuonna 2013 veronumeroa koskevan lainsäädännön laajentamista koko kiinteistöpalvelualalle. Tämä tulee toteuttaa. 

Järjestöt pitävät tarpeellisina esitettyjä lisäresursseja viranomaisvalvontaan ja poliisille sekä toteavat, että lainsäädännön kiristykset harmaan talouden ehkäisemiseksi ovat toivottavia parannuksia artikkelissa esiin tuotujen ongelmien korjaamiseksi. 

”Työsuojelun resurssien ja toimivallan kasvattaminen tuntuvin hallinnollisin sanktioin auttaisi myös viranomaisia”, Ylitalo toteaa. 

Alihankintaa käyttävillä toimialoilla työperäistä hyväksikäyttöä voidaan kitkeä lisäksi lisäämällä tilaajan tai ostajan vastuuta siitä, että alihankintayritys hoitaa palkka- ja muut velvoitteensa työntekijöitä kohtaan. 

”Lakia tulisikin kehittää tilaajan sopimuksenaikaisen vastuun suuntaan niin, että tilaaja olisi viime kädessä vastuussa ainakin välittömän sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteiden laiminlyönneistä ja palkan maksamisesta,” sanovat PAMin Ylitalo ja Kiinteistötyönantajien Gramén.

Koko alaa ei pidä leimata

Suurin osa yksityisen kiinteistöpalvelualan työntekijöistä työskentelee järjestäytyneiden ja vastuullisesti toimivien yritysten palveluksessa. Tämä tuotiin selvästi esiin myös Helsingin Sanomien artikkelissa

Siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on kuitenkin suhteellisen matala, ja alalla toimii tuhansia järjestäytymättömiä toimijoita. Myös siivousyritysten vaihtuvuus on suurta, mikä johtuu alan kilpailutilanteesta.

Ylitalon mukaan yksi tapa vähentää ulkoistettujen palveluiden epäkohtia olisi muuttaa hankintalakia niin, että työsuhteeseen palkkaamisen kriteerit otettaisiin huomioon hankinnoista päätettäessä.

Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ovat velvoitettuja rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava kumppani -ohjelmaan ja jäsenyritysten tulee varmistaa, että myös heidän alihankkijansa rekisteröityvät kyseiseen ohjelmaan. 

”Olemme liiton säännöillä määrittäneet, että kaikilla jäsenyritysten työntekijöillä on oltava käytössään veronumerolla varustettu kuvallinen henkilökortti. Lisäksi yrityksiä sitoo liiton säännöt ja eettiset ohjeet, jotka velvoittavat muun muassa huolehtimaan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja –turvallisuudesta,” korostaa Kiinteistötyönantajien Gramén.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle