Lainsäädäntö - 23.09.2020 klo 08.00

PAM ja MaRa: Harmaata taloutta kitketään estämällä verovilpit

Kuva: Gettyimages

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa vetoavat maan hallitukseen ja kiirehtivät siirtymistä online-pohjaisiin kassajärjestelmiin veronkierron estämiseksi.

Verotuksen kehittäminen lainsäädännöllisin ja teknologisin keinoin on tehokas tapa estää harmaata taloutta. Siirtyminen fiskaalisiin kassajärjestelmiin parantaisi verottajan toimintaedellytyksiä, pienentäisi voimakkaasti väärennetyn verotuksen käyttömahdollisuuksia sekä kirjanpitoaineistojen häviämistä. Lisäksi se parantaisi taloutta, edistäisi yritysten välistä reilua kilpailua ja kohentaisi työntekijöiden asemaa.

”Usein verovilppiä harrastavissa yrityksissä on myös monia muita työoloihin liittyviä ongelmia. Siksi harmaan talouden toimintaedellytyksiin, esimerkiksi kassalaitteiden ohi myymiseen on puututtava. Viranomaisten tekemissä tehoiskuissa on löydetty kassan ohimyynnin lisäksi myös kiskonnantapaista työsyrjintää ja pimeää työvoimaa”, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Verottaja on selvittänyt esimerkiksi fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa osana harmaan talouden torjuntaa. Majoitus- ja ravitsemisaloilla sekä hius- ja kauneudenhoitoaloilla käteismyynti on muita toimialoja yleisempää. Käteismyynnin kääntöpuolena on se, että se mahdollistaa muita myyntitapoja helpommin kassalaitteiden ohi myymisen.

”Online-pohjaisiin kassajärjestelmiin siirtyminen hyödyttää kaikkia, sillä harmaa talous vie rehellisiltä yrityksiltä liiketoimintaa, työntekijöiltä heille kuuluvia etuja ja veronsaajilta verotuloa. Fiskaalisten kassajärjestelmien soveltamisalan on oltava alusta lähtien laaja. Sen on koskettava myös sähköistä verkkokauppaa ja alustataloutta”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi painottaa.

PAM ja MaRa kannattavat siirtymistä online-pohjaisiin kassajärjestelmiin. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että siirtymäajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta erikokoisilla yrityksillä on mahdollisuus tehdä muutokset tavanomaisten kassajärjestelmiin liittyvien uudistusten ja päivitysten yhteydessä ja näin minimoida uuden velvoitteen yrityksille aiheuttamat käyttöönottokustannukset.

 

Euroopan työviranomainen järjestää yhdessä jäsenmaidensa kanssa vuonna 2020 Pimeä työ ei tunne rajoja -viestintäkampanjan, joka jakaa tietoa toimista pimeän työn torjumiseksi ja siitä, miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu. #EU4FairWork

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle