Työehdot - 30.04.2019 klo 11.03

PAM ja Nordic Unique Travels Oy ovat päässeet sopimukseen Lapin työsuhdekiistoissa

PAM ja Nordic Unique Travels Oy ovat päässeet sopimukseen Lapin työsuhdekiistoissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päässyt sopimukseen Lapissa ohjelmapalvelualalla toimivan Nordic Unique Travels Oy:n kanssa PAMin aiemmin kertomista työsuhdekiistoista.

PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne kiittää yrityksen aktiivisuutta ja halua hoitaa työntekijöiden työsuhteiden ongelmakohdat nopeasti kuntoon.

”Työntekijöiden työehtosopimusten mukaiset palkkasaatavat on tänään maksettu työntekijöille. Myös muihin aiemmin julkisuudessakin esille nousseisiin ongelmiin on löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut,” kertoo Kalliorinne.

PAM ja Nordic Unique Travels Oy jatkavat yhteistyötään myös tulevaisuudessa, jotta työnantajan ja työntekijöiden järjestäytyminen työmarkkinajärjestöihin toteutuu. Tällä yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että yrityksessä ei tapahdu jatkossa enää TES rikkomuksia.

PAM seuraa aktiivisesti Lapin matkailualojen kehitystä ja huolehtii, että yrityksissä noudatetaan suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Toimenpiteillään PAM pyrkii ehkäisemään kilpailun vääristymistä ja työvoiman väärinkäytöksiä.

”Näin vapunaikaan on syytä todeta, että paras tae työntekijöiden asialliseen kohteluun on työnantajien järjestäytyminen työnantajaliittoihin ja työntekijöiden liittyminen oman alan ammattiliittoon,” Kalliorinne muistuttaa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle