10.09.2013 klo 11.00

PAM ja SEL: Nollatyösopimusten epäkohdat poistettava viivyttelemättä

Työnantaja voi nollatyösopimuksella kiertää esimerkiksi koeaikaan, sairausajan palkkaan, lisätyöoikeuteen, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyviä määräyksiä. PAM ja SEL vaativat, että nollasopimuksiin liittyvät epäkohdat poistetaan kolmikantaisesti pikimmiten.

Nollatyösopimuksiin liittyvät epäkohdat on poistettava muuttamalla lainsäädäntöä, Palvelualojen ammattiliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaativat.

Palvelualoilla nollatyösopimuksilla viitataan usein tarvittaessa töihin kutsuttaviin, ja teollisuudessa niillä tarkoitetaan vaihtelevaa työaikaa, joka on sopimuksen mukaan esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa.

Työnantaja voi kiertää nollatyösopimuksen kautta pakottavan työlainsäädännön soveltamisen. Tähän liittyvät esimerkiksi koeaikaan, sairausajan palkkaan, lisätyöoikeuteen, lomautukseen ja irtisanomiseen liittyvät määräykset.

Nollatyösopimuksiin liittyviä kysymyksiä on selvittänyt keväästä asti kolmikantainen työryhmä, johon kuului palkansaajapuolelta SAK:laisten PAMin ja SEL:n edustajien lisäksi STTK ja Akava. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi selvityksensä tänään tiistaina 10.9.

Työryhmän mukaan nollatyösopimuksista ja muusta osa-aikaisesta työstä aiheutuvat ongelmat ovat valitettavan tuttuja ja yleisiä kaikkien palkansaajajärjestöjen edustamilla aloilla. Palkansaajapuoli esittääkin, että nollatyösopimuksiin liittyvät epäkohdat poistetaan lakimuutoksilla.

Keskeisintä olisi varmistaa, että työsopimusta solmittaessa työaika vastaa mahdollisimman paljon todellista toteutuvaa työaikaa. Myöskään työtuntien vähentäminen ei saa olla yksipuolisesti mahdollista ilman työsopimuslaissa ja yhteistoimintalaissa mainittuja edellytyksiä.

PAMin ja SEL:n mielestä nollatyösopimuksiin liittyvät lisäselvitykset eivät ole enää tarpeen, vaan tarvittavat lakimuutokset epäkohtien poistamiseksi on toteutettava viipymättä kolmikantaisesti.

 

Lue nollatuntisopimustyöryhmän selvitys täältä.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle