Jäsenpalvelu - 17.06.2019 klo 12.07

PAM, JHL ja Teollisuusliitto kartoittavat keinoja uudenlaisen työllisyyspalvelun toteuttamiseen

Juha Heikkala selvittää sitä, mitä liitot voisivat ja mitä niiden kannattaisi tehdä työllisyyspalvelujen kehittämiseksi. Kuva: Pekka Elomaa

Kolmen liiton yhteisen työllisyyspalveluhankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala uskoo, että työllistymistä tukeva palvelu auttaisi jäseniä työelämän muutostilanteissa. Hän nostaa esiin neljä havaintoa.

Työllisyys. Suomalaisen yhteiskunnan selkäranka on työllisyys ja työllisyysaste. Ne ovat ay-liikkeen ydinasioita. Mielestäni työllistämisen näkökulmaa voisi vahvistaa ammattiliitoissa.

Tarve. Selvitykseni myötä minulle on selkeytynyt, että työllistymistä ja omaa työuraa tukevalle palvelulle olisi kysyntää – riippumatta ihmisten asenteista ay-liikettä kohtaan. Nyt selvitämme, miten tämä palvelu kannattaisi toteuttaa.

Tunne turvasta. Kun ihmisen eteen tulee uusi tilanne, hän jää esimerkiksi työttömäksi, niin on tärkeää, että hän tietäisi saavansa apua. Ideaalitilanteessa liiton jäsenet saisivat ammattilaisilta tukea muutostilanteisiin opiskeluajoista eläkeikään saakka. He voisivat esimerkiksi kirjautua sähköiseen palveluun, joka tunnistaisi heidän henkilökohtaisen elämäntilanteensa ja tarjoaisi apua osaamisen kehittämisessä, koulutusmahdollisuuksissa ja työpaikan löytämisessä.

Neljäs kivijalka. Ammattiliitot ovat lähteneet kansanliikkeestä ja kehittyneet myös edunvalvontajärjestöiksi ja vakuutuslaitoksiksi. Uskon, että jäsenten työllistymistä tukevan palvelun tarjoaminen vahvistaisi merkittävästi liittojen asemaa työllistymistä tukevina toimijoina, ja se voisi tuoda lisäarvoa jäsenille. Ajattelen, että palveluorganisaation rooli on liittojen neljäs kivijalka.

Kuka? 

  • Juha Heikkala työskentelee projektipäällikkönä PAMin, JHL:n ja Teollisuusliiton yhteisessä työllisyyspalveluhankkeessa. 
  • Hän on toiminut urallaan yhteensä 20 vuotta järjestöissä tai järjestöjen kanssa toteuttaen mm. järjestöjen strategiaprosesseja, järjestöjohdon koulutuksia sekä järjestökohtaisia kehittämishankkeita. 
  • Vapaa-ajallaan Heikkala nauttii kesäisistä maisemista sähköpyörän satulassa.Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle