Työehtosopimusneuvottelut - 08.12.2020 klo 12.00

PAM julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Avecraan

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen mukaisessa työssä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 14.12.2020 ja päättyy 10.1.2021. Yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut katkesivat 2.12.2020.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja VR yhtiön omistaman Avecra Oy:tä edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n väliset neuvottelut junapalveluhenkilökunnan työehdoista ja palkoista eivät ole edenneet yrityksistä huolimatta.

”Korona on vaikuttanut syvästi matkailun toimialaan. Siitä syystä PAM yhdessä työnantajan kanssa sopi jo aiemmin maaliskuussa päättyneen työehtosopimuksen kauden jatkamisesta syyskuuhun. Työntekijät ovat siitä alkaen joustaneet ja odottaneet ratkaisua pitkän syksyn ajan. Neuvotteluyritykset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta, sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen toteaa.

PAMin ja Avecra Oy:n välillä solmittu työehtosopimus junapalveluhenkilökunnan työehdoista on päättynyt syyskuun lopussa. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa jo yli kaksi kuukautta. Työtaistelutoimet sopimuksettomassa tilassa ovat työntekijöiden oikeus. 

”Neuvotteluissa kitkaa on aiheuttanut palkankorotusten taso ja työvuoroon kuuluvien matkojen väliin jäävien pitkien odotustuntien korvaaminen työntekijöille. Emme ole päässeet näistä asioissa etenemään ja siitä syystä PAM päätti tarttua mahdollisuuteen vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluja työtaistelutoimenpiteillä – toivottavasti työnantajat nyt heräävät siihen, kuinka tärkeää junapalveluhenkilökunnalle oma työehtosopimus ja siinä sovitut ehdot ovat”, Moilanen toteaa.

Avecran ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 14.12.2020 kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina 10.1.2021 kello 24.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillistä lupaa Palvelualojen Ammattiliitosta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi näkyä junapalvelujen heikkenemisenä tai puuttumisena tällä ajalla. Tämä tilanne ei PAMin mielestä ole toivottavaa, mutta työehtosopimusneuvotteluista johtuvista syistä PAM ja Avera Oy:n työntekijät ovat pakotettuja ilmoitettuihin toimenpiteisiin.
 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle