Työlainsäädäntö - 24.04.2018 klo 08.26

PAM korjaa: Irtisanomissuojan mahdollinen heikennys voi koskettaa noin neljännesmiljoonaa ihmistä

Viime viikolla uutisoimme Sipilän hallituksen kehysriihessä esitetyn heikennetyn irtisanomissuojan vaikutuksista alle 20 henkilön yrityksissä. PAMin uutisessa mainittiin virheellisesti, että suunniteltu alennettu irtisanomissuoja koskisi jopa lähes puolta miljoonaa pienessä yrityksessä työskentelevää. Tarkempi luku on noin puolet tästä.

Vaikka näissä yrityksissä on työllisiä PAMin arvion mukaiset 470 000 ihmistä, kaikki heistä eivät ole mahdollisen lakimuutoksen kohteena olevia palkansaajia.

Laskelmissa alle 20 henkilön yritysten työntekijöistä käytettiin Tilastokeskuksen alueellisia yrityssektorin työpaikkatilastoja, joissa huomioidaan myös omissa yrityksissään työskentelevät pienyrittäjät. Koska alle 20 hengen yrityksistä huomattava osa on luonnollisesti sellaisia, joissa työskentelee myös yrittäjä itse, tämä aiheutti merkittävän vääristymän PAMin arvioon.

Alkuperäisessä arviossa ei hyödynnetty suoraan yritysten liikevaihtotietojen perusteella tilastoitua henkilöstömäärää, sillä henkilöstöluvut ilmoitetaan henkilötyövuosina, jolloin yrityksissä työskenteleviä osa-aikaisia ei pystyttäisi huomioimaan täysimääräisesti.

Sen sijaan alle 20 henkilön yritysten henkilöstömäärän perusteella laskettiin suhdeluku, joka kohdistettiin alueellisiin työpaikkatilastoihin. Näitä alueellisia työpaikkalukuja tarkennettiin edelleen toimipaikkatilaston avulla arvioidulla korjauskertoimella.

Vastaavaa suhdelukua ei kuitenkaan voi soveltaa suoraan yrityssektorin palkansaajatilastoihin. On nimittäin oletettava, että yrittäjät muodostavat merkittävästi suuremman osan alle 20 henkilön yritysten kokonaishenkilöstöstä kuin sektorilla keskimäärin.

PAMin arviota lakimuutosten kohteena olevista palkansaajista ei voida korjata vähentämällä siitä alle 20 henkilön yritysten lukumäärää. Kaikissa Tilastokeskuksen yrityskoon perusteella tilastoimista yrityksistä ei nimittäin työskentele edes yrittäjä itse. Tämän osoittaa se, että 1−4 henkilön yritysten tilastoitu lukumäärä on liki 70 000 enemmän kuin niiden ilmoitettu henkilöstömäärä.

Lähemmäs todellista lukua päästään, kun 470 000 työllisen arviosta poistetaan alle 20 hengen yrityksissään työskentelevien arviolta 200 000 – 230 000 yrittäjän työpanos. 

PAM pahoittelee virhettä ja toteaa, että irtisanomissuojan heikennysuhka on yhä todellinen niin kauan, kunnes hallitus peruu aikeensa toteuttaa mahdolliset irtisanomissuojaan liittyvät heikennykset. Toteutuessaan ne koskettavat mittavaa määrää pienissä yrityksissä työskenteleviä palkansaajia, joiden kohdalla kyse on merkittävästä työsuhteen turvaan vaikuttavasta asiasta.

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle