Työelämä - 30.11.2021 klo 09.21

PAM kysyi jäseniltään koronapassin käytöstä

Puolet kyselyyn vastanneista sallisi työnantajalle oikeuden kysyä työntekijältä koronapassia ja tallentaa tieto sen olemassaolosta.

PAM kysyi viime viikon lopulla jäseniltään, mitä mieltä he ovat mahdollisuudesta, että työnantajalla olisi oikeus kysyä koronapassia, oikeus tallentaa tieto sen olemassaolosta sekä oikeus sijoittaa työntekijöitä työtehtäviin sen perusteella, kenellä on koronapassi.

”Teimme kyselyn, koska asia on ajankohtainen ja jakaa mielipiteitä. Tämä ennakkokäsitys todentui myös kyselyn tuloksissa. Mielipiteettömien ja jokseenkin samaa tai eri mieltä olevien määrä oli pienempi kuin kyselyissä yleensä. Varmoja mielipiteitä taas oli tavallista enemmän”, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo.

Virkkeen ”Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että työnantajalleni annettaisiin oikeus kysyä minulta koronapassia ja tallentaa tieto sen olemassaolosta” kanssa erisasteisesti samanmielisiä oli 62% vastaajista. Täysin samaa mieltä ilmoitti olevansa 50 % vastaajista ja 12 % jokseenkin samaa mieltä. Eri mieltä ajatuksesta taas oli yhteensä 34 %. Täysin eri mieltä olevien osuus oli 28% ja jonkin verran eri mieltä osuus 6 %. Mielipidettä asiaan ei ollut 4 prosentilla.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Koronapassin sisältämän tiedon käyttöä kysyttiin virkkeellä ”Työnantajalla pitää olla oikeus sijoittaa työntekijöitä työtehtäviin sen mukaan, kenellä on koronapassi”. Sen kanssa täysin samaa mieltä oli 34% ja jokseenkin samaa mieltä 19%. Yhteensä siis yli puolet, 53%. Ajatuksen kanssa täysin eri mieltä oli vastaajista 31% ja jonkin verran eri mieltä 8% . Ei samaa eikä eri mieltä oli 8%.

(Juttu jatkuuu kuvan jälkeen)

 

Kysely lähetettiin 15 000 satunnaisotannalla valitulle työikäiselle jäsenelle ja heistä kyselyyn vastasi 2121 jäsentä. Vastausprosentti on 14%. Kysely oli auki 24.-25.11.

”Tieto omikron-muunnoksen löytymisestä tuli vasta kyselyn sulkeutumisen jälkeen. On mahdollista, että se olisi vaikuttanut kyselyn tulokseen, mutta en tietenkään osaa sanoa miten”, Veirto toteaa.

 

 

Uusinta uutta