02.12.2016 klo 09.00

Pam-lehden kysely: Vain viidennes nollatuntilaisista tulee toimeen palkallaan

Nollatyöllä on vaikea tulla toimeen, Pam-lehden kyselyn tulokset osoittavat. Graafi: Janne Hulkkonen

(Pam-lehti 14/2016) Palvelualojen nollatuntilaisista vain neljäsosa työskentelee nollasopimuksella vapaaehtoisesti. Pam-lehden kyselyn vastaajista kolmasosalla on alle 10 työtuntia viikossa. Vain joka viides tulee toimeen pelkästään palkallaan.

Lähes kolmella neljäsosalla palvelualojen nollatuntilaisista on jonkin verran tai paljon vaikeuksia tulla toimeen, selviää Pam-lehden kyselystä. Vain 20 % kyselyn vastaajista kertoi tulevansa toimeen palkkatuloillaan. Kaikki muut nollatuntisopimuksella työskentelevät tarvitsevat taloudellista tukea joko lähipiiristään, työttömyys- ja sosiaaliturvasta tai kaikista näistä.

Tulee siis myös yhteiskunnalle kalliiksi, että joukolla työntekijöitä palkkatulot jäävät liian pieniksi. Toimeentulon ongelmat olivat luonnollisestikin vielä yleisempiä niillä vastaajilla, joilla työtunteja on vähän tai ei lainkaan.

– Tulojen ennakoiminen on vaikeaa, ja sen vuoksi esimerkiksi erilaisten välttämättömienkin hankintojen tekeminen on hankalaa, yksi vastaajista tiivisti tilanteensa.

Vain neljäsosa kyselyn vastaajista on valinnut vapaaehtoisesti nollatuntisopimuksen. Loput 75 % tekevät nollatyötä vastentahtoisesti. Näin on yleisimmin siksi, että he haluaisivat mieluummin kokoaikatyön tai vähintään jonkin taatun minimituntimäärän.

– Jos homma toimisi kunnolla, minulla olisi vapaus päättää milloin haluan olla töissä ja milloin tarvitsen vapaata. Näin ei kuitenkaan ole, ja pomo päättää tuntini vain sen perusteella millainen päivä hänellä on listoja tehdessään... Nyt ei ole ollut kahteen kuukauteen töitä ollenkaan, eräs vastaajista kirjoitti.

Kolmasosalla vastaajista on työtunteja keskimäärin alle 10 viikossa. Puolella tästä joukosta, eli 16 %:lla, työtunteja ei useimmiten ole lainkaan. Toisaalta 7 % kertoi työskentelevänsä kokopäiväisesti – nollatuntisopimuksen vuoksi vain työn jatkuvuudesta ei ole takeita. Kiinnostavaa on, että yli puolet niistä, joilla työtunteja on yli 30 viikossa, vastasi tehneensä nollatyötä yli 2 vuotta. Tämä ei luo kuvaa väliaikaisten epävarmuuksien paikkaamisesta, millä työnantajat nollatyötä usein perustelevat.

27 % vastaajista ei koe voivansa kieltäytyä työvuorosta, 31 % vain hyvin painavasta syystä. Lopuista vastaajista valtaosa toteaa, ettei työvuoroja enää tulisi, jos kerran kieltäytyy – eräs vastaaja jopa kertoo olevansa työpaikkansa ainut työntekijä. Näillä vastaajilla nollatyösopimuksen joustavuus vaikuttaa toimivan vain työnantajan eduksi.

18 % vastaajista on kokenut ongelmia työttömyysturvansa kanssa. Joko byrokratia tuen saamiseksi vie pitkään, tai sitten työtunteja on joko liikaa tai liian vähän suhteessa siihen, että olisi oikeutettu työttömyysturvaan.

Nollasopimuksia ajatellaan usein nuorten ja opiskelijoiden ongelmana. Pam-lehden kyselyn perusteella tämä on turhan yksinkertainen kuva tilanteesta. Vastaajissa on kyllä opiskelijoita, joista osa sanoo nollatyön sopivan heidän elämäntilanteeseensa hyvin, mutta 37 % vastaajista on yli 35-vuotiaita. 15 %:lla on lapsia huollettavanaan.

Pam-lehden kyselyyn etsittiin vastaajiksi palvelualoilla nollatuntisopimuksella työskenteleviä lehdessä sekä lehden ja PAMin sähköisillä kanavilla ja Operaatio Vakiduunin Facebook-ryhmässä. Kysely tehtiin loka-marraskuussa ja vastaajia tuli 104. Heistä 35 % työskentelee matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla (marava), 28 % kaupan alalla, 13 % kiinteistöpalvelualalla eli muun muassa siivoustöissä, 12 % turvallisuusalalla ja loput 13 % muilla palvelualoilla tai useammalla alalla yhtä aikaa. Näistä marava- ja turvallisuusalan vastaajien osuus oli selvästi suurempi kuin alojen suhteellinen työntekijämäärä kaikkiaan on, joten nollasopimukset eri nimillä vaikuttavat olevan näille aloille tyypillinen piirre.

Pam-lehdessä 14/2016 julkaistiin 2.12. nollatyöaiheesta laaja paketti. Voit lukea Pam-lehden verkkosivuilta myös koosteen kyselyn avovastauksista, nollasopimuksella työskentelevän yksinhuoltajan haastattelun ja nollatyötä koskevan kansalaisaloitteen tilanteen työministerin kommenteilla.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle