07.09.2017 klo 15.55

PAM mietinnöistä: ehdotetut säännökset eivät ratkaise 24/7 auki olevan yhteiskunnan ongelmia

PAM korostaa lausunnossaan, että mietinnöissä korostuvat työnantajien tarpeet. Kuva: istockphoto

PAM antanut omat lausuntonsa kahteen, nollatyösopimusten pelisääntöjä sekä työaikalainsäädäntöä selvittävien työryhmien mietintöön. Mietinnöissä korostuvat liikaa työnantajien tarpeet eikä nollatuntisopimuksia edelleenkään suitsita, toteaa PAM lausunnoissaan.

PAM on antanut omat lausuntonsa kahteen mietintöön, työaikalainsäädäntöä selvittäneen työryhmän mietintöön sekä nollasopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöihin. PAM korostaa lausunnoissaan, että mietinnöissä korostuvat työnantajien tarpeet ja että vaikutusarviot esimerkiksi naisten asemaan ovat puutteellisia.

"Työaikojen revetessä yhä laajemmalle ajanjaksolle tulisi kiinnittää enemmän huomiota työntekijöiden työaikasuojeluun ja mahdollisuuteen vaikuttaa omien työaikojensa sijoitteluun", sanoo PAMin lakimies Karoliina Huovila.

Huovila sanoo, että mietintöjä leimaa ylipäätään kritiikitön suhtautuminen siihen, että työajan tarpeen vaihtelu edellyttäisi nolla- tai vaihtelevan työajan sopimusten käyttämistä. Työvoiman tarpeen vaihtelu voidaan ottaa huomioon jo olemassa olevan lainsäädännön ja työehtosopimuksissa sovittujen työaikajärjestelmien avulla.

"Palvelualoilla ongelmana on työnantajien haluttomuus solmia kokoaikaisia työsuhteita", Huovila sanoo.

PAM korostaa myös lausunnoissaan, että työaikasääntelyn uudistamistyössä on jatkuvasti painotettu työnantajien tarpeita. Tämä on PAMin mukaan ongelmallista, sillä kyseessä ovat työsuojelulliset kysymykset.

Nyt laadittavan lainsäädännön on ollut tarkoitus suitsia epätervettä kehitystä, joka on luonut työmarkkinoille sopimustyypin, jolla luodaan velvollisuuksia vain työntekijälle. PAMin mukaan mietinnöt ovat puutteellisia monelta osin. Esimerkiksi vaikutusarviot naisten asemaan, työntekijöiden terveyteen tai työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyen ovat puutteellisia.

Osa-aikatyölle ei vaadita laissa edelleenkään mitään perusteita eikä nollatyösopimusten käyttöä ole estetty.

"Nyt ollaan luomassa erittäin sekavaa ja huonosti perusteltua lainsäädäntöä nollatyösopimusten ja vaihtelevan työajan sopimusten käytölle", Huovila sanoo.

Lain uudistamistyössä on pyritty muun muassa siihen, että sopimustuntien olisi aina oltava lähtökohta työvuoroluetteloon merkityille tunneille. PAMin lausunnon mukaan tavoite on jäänyt saavuttamatta.

PAM jätti omat lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriöön perjantaina 1.9.

Editoitu kello 7.9. klo 16:43, muutettu lausunnossa yksikkö monikkoon lausunnoissa, lisätty Huovilan ensimmäiseen sitaattiin sana työaikasuojelu

Teksti: Lotta Jokinen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle