Nollatyö - 16.02.2018 klo 15.28

PAM: Nollasopimuksia koskeva lakiesitys sisältää suuria puutteita

Kuva: GettyImages.

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa koskeva lakiesitys asettaa osa-aikaiset työntekijät keskenään eriarvoiseen asemaan. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuuli tänään PAMin näkemyksiä nollatuntisopimuksiin.

Suomen hallituksen esitys koskien epätyypillisiä ja silputtuja työaikoja tekevien asemaa on rajattu koskemaan vain osaa osa-aikaisista työntekijöistä. Näin esitys asettaa eri osa-aikatyöntekijäryhmät keskenään eriarvoiseen asemaan ja lisää epätasa-arvoa.

”Esityksessä ei huomioida riittävästi osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden määrää. Palvelualoilla – esimerkiksi myynti- ja siivoustyössä sekä ravintoloissa - tehdään paljon osa-aikatyötä. Nollatuntityösopimuksilla työskentelee Suomessa keskimäärin 84 000 palkansaajaa, ja enemmistö heistä on nuoria ja naisia, PAMin lakimies Karoliina Huovila sanoo.
Huovila oli tänään perjantaina eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa kuultavana. Hallituksen esittämän lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun 2018 alussa.

Esityksen lähtökohtana on halu parantaa nollatyösopimuksilla, eli liukuvalla työajalla (0-40 tuntia viikossa), työskentelevien työsuhdeturvaa ja rajata niin sanottujen nollasopimusten käyttöä. Esityksessä puhutaan nyt vaihtelevasta työajasta, eikä enää nollatuntisopimuksista.

PAMin tekemien selvitysten mukaan nollatuntisopimuksilla työskentelevillä on nyt jo vaikeuksia tulla toimeen palkallaan.
”Runsaan osa-aikatyön käyttämiseen liittyy työntekijän näkökulmasta usein matalat ansiot sekä vaikeus ennakoida työvuoroja työaikojen ja työmäärän vaihdellessa rajustikin,” Huovila muistuttaa.

PAMissa vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan vakavien taloudellisten huolien määrä on nollatuntisopimuksilla työskentelevien keskuudessa yleisempää kuin työntekijöillä, joiden työsopimuksissa on sovittu työtuntien määrästä. Selvitys osoittaa, että yli puolet nollatuntityösopimuksella työskentelevistä haluaisi tehdä työtä kokoaikaisesti.

Hallituksen esityksessä otetaan kantaa muun muassa lisätöihin. Työntekijältä vaadittava lisätyösuostumus on Huovilan mukaan keskeinen arvioitaessa työsopimustuntien ja työmäärän vastaavuutta.

”Lisätyösuostumus saattaa muodostaa myös merkittävän esteen työntekijän työllistymiselle. Osa-aikaisen työntekijän voi olla mahdotonta ottaa vastaan työtä toiselta työnantajalta, ellei tarjottavan työn määrä ole lainkaan ennakoitavissa”, Huovila toteaa.

Uuden ehdotetun työaikalain 18. pykälän 3. kohdan mukaan vaihtelevan työajan työntekijöiltä ei voida pyytää niin sanottua ”kertakaikkista” suostumusta lisätöihin. Työpaikoilla ongelma koskee kuitenkin myös kiinteätuntisia osa-aikaisia. PAMin mukaan myöskään osa-aikatyöntekijöiden ei pidä antaa kertakaikkisia lisätyösuostumuksia, jotta osa-aikaisen työsuhteen sopijaosapuolten välillä säilyisi symmetria.

Hallituksen esityksen mukaan työnantajan pitäisi arvioida työn määrä vaihtelevaa työaikaa käytettäessä, mutta arvio ei sitoisi työnantajaa. Tämän mukaan vaihtelevasta työajasta voitaisiin kuitenkin sopia työntekijän aloitteesta. Huovila toteaa, että PAM pitää nykymuotoista esitystä riittämättömänä.
”Pidämme esitystä hyödyttömänä, koska arvio ei sido työnantajaa. Työajan vakiintuminen on tehokas tapa suitsia perusteetonta osa-aikatyön käyttöä.”

Huovila muistuttaa, että työntekijällä ei useinkaan ole todellista neuvottelumahdollisuutta työsopimuksen sisällöstä sen solmimishetkellä.
”Tuntuu omituiselta ajatella, että työntekijän aloitteesta sovittaisiin vaihtelevasta työajasta silloin, kun työnantajan työvoimantarve on kiinteä. Laki tulisi säätää niin, ettei vaihtelevasta työajasta saa sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoiman tarve on kiinteä”, Huovila painottaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ollut mukana nollatuntilainsäädännön valmistelutyössä yhdessä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Lausuntokierros eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa jatkuu.

Tutustu hallituksen esitykseen täällä.

PAM: hallituksen esityksen puutteet

  • Osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden tarpeita ei huomioida riittävästi.
  • Työntekijältä on vaadittava aina suostumus lisätyöhön.
  • Työn määrän arviointi vaihtelevaa työaikaa käytettäessä ei ole riittävä toimenpide, vaan työajan vakiintumisesta pitäisi säätää erikseen.
  • Vakiintuneiden termien uudelleen määrittely aiheuttaa tulkintaepäselvyyksiä ja vaikeuttaa viestintää.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle