Liittokokous - 27.11.2020 klo 13.22

PAM täyttää 20 vuotta

PAMin perustamiskokouksessa 28.11.2000 oltiin isojen asioiden äärellä. Kuva: Työväen Arkisto.

Palvelualojen ammattiliitto PAM perustettiin 28.11.2000 Finlandia-talossa pidetyssä perustamiskokouksessa ja yhdistynyt liitto aloitti toimintansa vuoden 2001 alusta.

Perustamiskokouksen jälkeen PAMin ylimpänä päättävänä elimenä toimi 160-jäseninen edustajisto kahden vuoden siirtymäajan, kunnes uusi edustajisto valittiin jäsenvaalilla vuonna 2002.

Siirtymäkauden edustajisto valittiin normaalista poikkeavalla tavalla. Jäsenistä 80 valitsi Liikealan ammattiliitto oman edustajistonsa viimeisessä kokouksessa 28.11.2000. Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton ylimääräinen edustajakokous samoin 28.11. valitsi edustajistoon 40 jäsentä. Samaan aikaan pidettävät Kiinteistötyöntekijäin Liiton ylimääräinen liittokokous ja Teknisten ja Erikoisammattien liiton ylimääräinen edustajakokous valitsivat kumpikin edustajistoon 20 jäsentä.

Uuden Palvelualojen ammattiliiton edustajiston ensimmäinen kokous pidettiin päivä perustamiskokouksen jälkeen 29. marraskuuta. Kokouksessa PAMin puheenjohtajaksi valittiin Liikealan ammattiliiton silloinen puheenjohtaja Maj-Len Remahl, 1. varapuheenjohtajaksi HRHL:n silloinen puheenjohtaja Jorma Kallio ja 2. varapuheenjohtajaksi Liikealan ammattiliiton Itä-Suomen alueen esimies Kaarlo Julkunen. Ehdollepano oli tapahtunut perustajaliittojen hallituksissa ja liittotoimikunnissa.

Edustajiston ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin uuden liiton periaatejulistus, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2001 sekä jäsenmaksu vuodeksi 2001. Silloin päätettiin myös työehtosopimusten siirrosta PAMille. Palvelualojen työttömyyskassa aloitti toimintansa vuoden 2001 alusta.

Kokouksessa PAMin puheenjohtajaksi valittiin Maj-Len Remahl , 1. varapuheenjohtajaksi Jorma Kallio ja 2. varapuheenjohtajaksi Kaarlo Julkunen. Kuva: Työväen Arkisto

PAMin tehtävät linjattiin perustamiskokouksessa

Palvelualojen ammattiliitto aloitti toimintansa vuoden 2001 alusta ja odotukset olivat korkealla. Kaikkien katseet kohdistuivat erityisesti liiton yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja julkiseen kuvaan.

”On tärkeää, että uusi liitto näkyy ja kuuluu heti alusta alkaen”, korosti helsinkiläinen Sirkka-Liisa Rosenlund Liikealan ammattiliiton edustajiston kokouksessa.

PAMin perustamiskokouksen yhteydessä määriteltiin uuden liiton edunvalvonnan keskeiset teemat, jotka ovat ajankohtaisia myös tänä päivänä. Ensimmäisenä vuonna edunvalvonnassa keskityttiin nykyäänkin tutulta kuulostaviin teemoihin, kuten työssä jaksamiseen, työn turvallisuuteen ja vuokratyön valvontaan. Myös ammatti-identiteetin vahvistaminen ja jäsenistön parempi palvelu nähtiin tärkeinä kehittämiskohteina. 

PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 210 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Perustehtävä

  • Perustehtävämme on olla yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana parannamme jäsentemme toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.
  • Päätehtävämme on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

Valtuusto

  • Puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa, 50 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä 3 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi kestää neljä vuotta.

Hallitus

  • Liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Ammattiosastoja

  • 159

Työehtosopimuksia

  • 34 kappaletta, joista 18 yleissitovaa, 4 normaalisitovaa, 12 yrityskohtaista (v.2018)

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle