EU - 15.05.2020 klo 11.00

PAM vaatii EFFATin kanssa EU-tason koronatukea matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle

Matkailu-, ravintola- ja hotelliala on ennennäkemättömässä kriisissä ja se pitää huomioida EU:n elpymissuunnitelmassa. Kuva: GettyImages.

Euroopan ravintola- ja matkailualan työmarkkinajärjestöt vaativat yhteisessä kirjeessä EU-instituutioille EU-tason koronatukea alan toimijoille. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen näkee tämän tärkeänä, ja painottaa myös tiivistä yhteistyötä työmarkkinajärjestöosapuolten kanssa ravintoloiden taas avautuessa.

Matkailu-, ravintola- ja hotelliala kuuluvat niihin aloihin, jotka kriisiytyivät pahasti koronapandemian alkaessa. Ala on yksi tärkeimmistä EU:n taloudessa, yritysten elinkelpoisuus ja työllisyys ovat uhattuna. Euroopan ravintola- ja matkailualan työmarkkinajärjestöt tuovat vahvasti tämän esille 13.5. tekemässä kannanotossa, jossa ne muun muassa vaativat EU-tason tukea alan toimijoille.

”Matkailu-, ravintola- ja hotelliala on ennennäkemättömässä kriisissä, ja koska tämä koskettaa Euroopan laajuisesti, se pitää huomioida EU:n elpymissuunnitelmassa”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa.

EFFATin mukaan EU:n kuluttajat käyttävät noin kolmanneksen ruoka- ja juomabudjetistaan ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa. Kotimarkkinoiden sulkemisella Euroopassa on ollut valtava vaikutus koko toimitusketjuun viljelijöistä ja ruoka- ja juomavalmistajista jakelijoihin ja varastoihin.

Matkailuala on elintärkeä EU:n alueen ja monien yksittäisten maiden talouksille. Ennen kriisiä ala työllisti 12 miljoonaa työntekijää, ja sen osuus oli 10 prosenttia EU: n bruttokansantuotteesta. Nyt arviolta 6,4 miljoonaa työpaikkaa on uhattuna. 

Euroopan komission odotetaan esittävän uuden ehdotuksen suuremmasta EU:n talousarviosta vuosiksi 2021-2027 elpymisen tukemiseksi. Lisää toimenpiteitä Euroopan tasolla löytyy täältä.

EFFAT 

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions on eurooppalainen ammattisihteeristö, joka yhdistää ruoka-, maatalous- ja matkailualojen eurooppalaista edunvalvontaa. Jäsenenä EFFATiin kuuluu 120 kansallista ammattiliittoa, mukaan lukien Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, 35 Euroopan maasta.
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on EFFATin hallituksen jäsen.

Eurooppalaisessa kannanotossa esitetään myös tiiviimpää yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa tukitoimenpiteitä kehittäessä ja toteuttaessa EU-tasolla. 

”PAM toivoo vahvasti, että sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöt ovat mukana miettimässä esimerkiksi ravintoloiden avaamiseen liittyviä toimia. Tämä ei koske pelkästään EU-tasoa, vaan myös kotimaan tasoa”, Rönni-Sällinen sanoo. 

”Kuluttajien luottamuksen palauttaminen on ehdottoman tärkeä, jotta palveluiden kysyntä voisi kasvaa, kun yritykset saavat avata palveluitaan taas”.

PAMin puheenjohtaja pitää tärkeänä, että ravintoloiden avatessa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan. Tämä on yhteinen etu ja edellytys kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi.

Yhtä lailla Suomessa kuin Euroopassakin keskustelu matkailu-, ravintola- ja hotellialan selviytymisestä ja eri tukitoimista käy kuumana. PAM on 11.5. eduskunnalle lähetettävässä lausunnossaan suomalaisen ravintola-alan tuesta esittänyt lisää rahaa ja alan henkilöstönrakenteen huomioonottamista.
  
”Samat vaatimukset ovat edelleen voimassa”, toteaa Rönni-Sällinen alan tilanteesta Suomessa.

Kannanotto

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle