Toimeentulo - 13.01.2022 klo 14.37

PAM vaatii koronalomautetuille täyttä korvausta ansionmenetyksistä

Uusia ravintolarajoituksia valmistellaan. PAMIn puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa niiden uhkaavan ajaa ison joukon työntekijöitä työttömäksi. ”He eivät voi vaikuttaa tilanteeseen, joka tiputtaa heidän tulojaan rajusti. Heidän ansionmenetyksensä olisi korvattava kokonaisuudessaan”

Vajaa vuosi sitten maaliskuussa 2021, kun pandemian luultiin jo helpottaneen, PAM teki kyselyn jäsenilleen majoitus- ja ravitsemisalalla. Silloin vastanneista työntekijöistä hiukan vajaa puolet oli työttömänä tai lomautettuna. Töissä olleista 73 % oli ollut työttömänä tai lomautettuna vuoden 2020 alun jälkeen. Vastanneista 84 % sanoi, että korona on heikentänyt toimeentuloa.

Enää heidän tilanteensa ei ole näin valoisa. Marraskuussa 2021 jäsenkyselyssä ravintola-alalla työskennelleistä yli 80 prosenttia kertoi olleensa työttömänä tai lomautettuna vuoden 2020 alun jälkeen; 94 prosenttia kertoi syyksi koronatilanteen. Peräti 78 prosenttia kertoi marraskuussa, että hänellä on taloudellisia vaikeuksia ja yli 20 prosentilla vaikeudet olivat suuria.

”Tilanne synkkenee entisestään nyt, kun ravintolarajoituksia ollaan kohtuuttomasti laajentamassa. Edessä on suuri lomautusaalto. Nyt työntekijöille on korvattava heidän ansionmenetyksensä kokonaisuudessaan, sillä he ovat syyttömiä tilanteeseensa”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

 

Yrityksille rajoitusten aiheuttamia menetyksiä on korvattu erilaisilla tuilla, joita tähän mennessä on jaettu yli miljardin euron verran. Ne ovat pitäneet yrityksiä pinnalla ja tukeneet siten työpaikkojen säilymistä.

Suoraan rajoituksista kärsineille ravintola-alan työntekijöille ei vielä ole kuitenkaan rakennettu yhtäkään pakettia. Heidän tilanteensa hoitamisessa on luotettu sosiaaliturvaan, joka on rakennettu elämään kuuluvien tavanomaisten riskien varalle. On riski sairastua, joutua tapaturmaan, jäädä työttömäksi. Jos risti toteutuu, sosiaaliturva kantaa.

”Globaali pandemia ei kuulu näiden normaalielämän riskien piiriin. Systeemi ei toimi, jos riskitilanne jää päälle. Työttömyysturva on väärä väline tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole mitään tosiasiallista mahdollisuutta hakea töitä, kun koko toimiala suljetaan. Sen ovat kokeneet rajoitusten kohteiksi jääneiden alojen työntekijät. Heidän taloutensa ei kestä sitä”, sanoo Rönni-Sällinen.

Matalapalkkaiselle työntekijälle työttömyyden aiheuttama romahdus tuloissa on merkittävä.  Ravintola-alan kokoaikaisen työntekijän 2000 euron keskipalkasta ansioturva on noin 1300 euroa. Verojen jälkeen siitä jää käteen noin 1000 euroa.

Marraskuussa taloudellisista vaikeuksista selviytymiseen puolet (52%) ravintolatyöntekijöistä kertoi käyttäneensä säästöjään. Lisäksi läheiset tukivat (37%), omaisuutta saattoi myydä (13%) ja nostaa lainaa tai pikavippejä (12%). Toimeentulotukea oli saanut 13 prosenttia.

 

Akuutti tilanne vaatiikin uusia toimia; PAM vaatii uutta tukimallia, jolla korvataan toimeentulomenetykset täysimääräisesti niille, jotka lomautetaan tai jäävät työttömiksi uusien koronarajoitusten vuoksi.

”Tällainen ad hoc-malli voisi toimia alkuna tuleviin kriiseihin varautumisessa. Työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon, sillä siinä siirtyy vastuu koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä satunnaisten ammattiryhmien työntekijöiden piikkiin. Ravintolatyöntekijöiden osalta se piikki on nyt kiinni, sillä kate on loppu” Rönni-Sällinen toteaa.

Lisäksi työttömyysturvan viiden päivän omavastuusta olisi luovuttava välittömästi, jotta lomautetuksi tai työttömäksi jäävät saavat välittömästi toimeentuloa jostain. Samoin työttömyysturvan enimmäismäärän laskeminen on keskeytettävä. Nyt lomautetuille ja työttömille kertyy  työttömyysturvapäiviä viranomaismääräysten aiheuttamana ja nämä päivät sisällytetään mukaan, kun lasketaan heidän työttömyysturvansa enimmäiskestoa.

”Lomautetuksi tai työttömäksi uusien laajojen rajoitusten johdosta tulevat työntekijät tippuvat omavastuun vuoksi tyhjän päälle - taas kerran, tai heidän oikeutensa työttömyysturvaan loppuu. He ovat syyttömiä tilanteeseensa. He ovat vain tehneet normaalia työtään”, Rönni-Sällinen sanoo.

 

Lisätty 20.1.2022 selventävä virke: Nyt lomautetuille ja työttömille kertyy  työttömyysturvapäiviä viranomaismääräysten aiheuttamana ja nämä päivät sisällytetään mukaan, kun lasketaan heidän työttömyysturvansa enimmäiskestoa.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme