Työelämä - 08.07.2021 klo 09.17

PAM vie oikeuteen ruokalähettinä työskennelleen jäsenensä asian

Kuva: iStock

Palvelualojen ammattiliitto PAM nostaa kanteen ruokalähetin työsuhteen olemassaoloa koskevassa asiassa. Kanne on saatettu vireille Helsingin käräjäoikeuteen torstaina 8. heinäkuuta.

PAM vie käräjäoikeuteen alustayritys Wolt Oy:n ruokalähettinä työskennelleen jäsenensä asian. Kanteessa on kyse siitä, että voidaanko ruokalähetin katsoa olleen työsuhteessa työnantajaansa. Kyse on myös työaikalain ja vuosilomalain mukaisista saatavista, joihin PAM katsoo työntekijän oikeutetuksi.

”PAM ja ruokalähettinä työskennellyt jäsenemme katsovat, että työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy tapauksessa ja jäsen on ollut tosiasiallisesti työsuhteessa Woltiin. Kanteen vaatimukset koskevat työsuhteen olemassaolon vahvistamista ja työaikalain sekä vuosilomalain mukaisten saatavien maksamista. Kanne on saatettu vireille Helsingin käräjäoikeuteen tänään”, PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola kertoo.

Kanteen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön työneuvoston 5. lokakuuta 2020 antamat kaksi työaikalain soveltamista koskevaa lausuntoa liittyen siihen, oliko ruokalähettien ja Wolt Oy:n sekä Foodora Oy:n välillä syntynyt työsuhde. Neuvosto katsoi, että työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaiset työsuhteet tunnusmerkit täyttyivät ja siten lähetit olivat työsuhteessa yhtiöön. Siten myös työaikalain katsottiin tulevan sovellettavaksi.

”Työneuvoston yleisellä tasolla annettu lausunto ei kuitenkaan sellaisenaan ole suoraan yrityksiä sitova. Siksikin on tarpeen, että tapauksessa lähdemme viemään jäsenemme asiaa eteenpäin oikeusteitse. PAM pitää tärkeänä, että työsuhteita ei yritetä naamioida sellaiseksi, mitä ne eivät ole”, Pohjola päättää.

Asiasta antaa medialle lisätietoja tarvittaessa PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola puh. 0503863361, arja.pohjola@pam.fi.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme