Tiedote - 26.11.2014 klo 09.00

PAM: Yli miljoona syytä panostaa palvelualojen työntekijöihin

PAM esittää hallitusohjelmatavoitteissaan keinoja yksityisten palvelualojen tuottavuuden kasvattamiseksi.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tavoitteena on, että tulevan hallituskauden aikana Suomeen luotaisiin ensimmäistä kertaa palvelualojen strategia, jossa linjattaisiin laaja-alaisesti pitkäkestoisia toimia palvelualojen työllisyyden, kasvun ja toimintaympäristön kehittämisen osalta.

Viime vuonna jo liki kolme neljästä Suomen työllisestä työskenteli palvelualoilla. Tästä yksityisten palveluiden osuus oli lähes puolet, eli noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Palvelujen osuus kansantaloutemme tuottamasta arvonlisäyksestä on yli 70 prosenttia. PAMin puheenjohtaja Ann Selin korostaa, että varsinkin kotimarkkina-aloilla menestys riippuu pitkälti kuluttajien luottamuksesta omaan talouteensa.

- Palkkojen jäädyttämisen sijaan tarjoamme uuden nousun vauhdittajaksi ostovoiman turvaamista. Se toisi palveluille kysyntää ja maan suurimpien toimialojen työntekijöille työtä, Selin sanoo.

Työvoimavaltaisilla aloilla tuottavuuskasvu riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin ihmiset työssään voivat, mikä heidän osaamisensa on ja kuinka sitoutuneita he ovat työpaikkaansa – sekä siitä, kuinka sitoutuneita työnantajat ovat heihin. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana 60 prosentilla, ja esimerkiksi kaupan alalla osa-aikaisuus kestää keskimäärin 11 vuotta.

- Sääntelyn purkua vaaditaan nyt joka paikassa, ja ylisääntelyn väitetään olevan talouskasvun jarru. Jos sääntelyn purkamisella tarkoitetaan työssäkäyvien köyhien määrän lisäämistä, on päivänselvää, ettei se ole järkevää kansantalouden kannalta, Selin toteaa.

On tutkittu, että jatkuvat pätkätyöt heikentävät työn vetovoimaisuutta, työntekijöiden halua oman työnsä kehittämiseen ja siten tuloksen parantamiseen. Osa-aikaisena vastentahtoisesti työskentelevien työllistäminen kokoaikaisiksi puolestaan lisäisi työvoiman tarjontaa markkinoille, vähentäisi sosiaalimenojen tarvetta sekä edesauttaisi kulutuskysyntää. Yrityksissä olisikin panostettava nykyistä enemmän työvuorosuunnitteluun.

Työhyvinvointi on tutkitusti merkittävä tuottavuutta parantava asia, ja sitä parantamalla saadaan lisää liikevaihtoa. Perinteisesti teknisiin innovaatioihin suunnattavia tutkimus- ja tuotekehitysvaroja olisi palvelualoilla suunnattava myös työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Tutkimusten mukaan vaikutusmahdollisuudet omaan työhön parantavat työssä viihtymistä, mutta myös vähentävät sairauspoissaoloja ja parantavat yrityksen käyttökatetta.

- Työntekijöiden kuunteleminen on avainasemassa siinä, miten työt voidaan hoitaa tehokkaammin ja järkevämmin. Siinä voittavat kaikki, Selin päättää.

PAMin hallitusohjelmatavoitteista voi lukea lisää sivustolta www.pam.fi/eduskuntavaalit.

Minne menevät palvelut, sinne menee Suomi (pdf)

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat