EU - 22.05.2019 klo 11.00

Pamilaiset eurovaaliehdokkaat: nämä asiat tulee saada kuntoon Euroopan parlamentissa seuraavalla kaudella

Euroopan parlamenttiin pyrkivät pamilaiset pitävät tärkeänä, että seuraavan viiden vuoden aikana Euroopan parlamentissa rakennetaan reilumpaa työelämää koko Eurooppaa koskevalla sääntelyllä.

Euroopan unioni, EU, on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion yhteenliittymä, joka on alun perin rakennettu turvaamaan rauhaa ja rakentamaan yhtenäisyyttä eri maiden välillä. EU:n tunnuslause on moninaisuudessaan yhtenäinen, jolla pyritään viestimään siitä mistä unionin arvoissa on pohjimmiltaan kyse. Jokaisella EU-maalla on oma kulttuurinsa, kielensä ja perinteensä ja tätä moninaisuutta unioni pyrkii myös kunnioittamaan.

Liittyessään Euroopan unioniin jokainen maa on kuitenkin sitoutunut jakamaan yhteiset arvot, joita niiden tulee omassa toiminnassaan kunnioittaa. Näiden arvojen pohjalta tehdään eurooppalaista politiikkaa, jolla ohjataan jokaisen jäsenmaan toimintaa erilaisten säädösten ja direktiivien pohjalta. Pamilaiset eurovaaliehdokkaat Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg ja Jaana Ylitalo, kertovat minkä he näkevät tärkeimpänä kärkitavoitteena työntekijöiden aseman vahvistamiseksi Euroopassa.  

Turvaa eurooppalaisista minimeistä

”Euroopan sääntelyä pitäisi kehittää säätämällä minimitasoja esimerkiksi juuri perhevapaiden ja palkkatason suhteen. Tavoitteena se, että jäsenmaiden väliset erot kapenisivat eivätkä kasvaisi. Työntekijöiden asemaa EU:ssa on nostettava Suomen ja muiden Pohjoismaiden tasolle, ei niin, että meillä tilannetta heikennettäisiin”, Husu Hussein kertoo.

”Sama palkka -periaatetta ja työehtosopimusten pitävyyttä on vahvistettava, niin, että kaikille samaa työtä samassa maassa työtä tekeville tulee maksaa samaa palkkaa. Nollatuntisopimusten käyttöä tulee suitsia ja ylipäätään työsuojelun ja työelämän tasa-arvon kehittämistä jatkaa. EU on ollut edelläkävijä työelämän tasa-arvokysymyksissä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana tässä on tapahtunut hidastumista. Työelämä- ja tasa-arvokysymykset on nostettava unionin politiikan keskiöön,” Kaisa Penny linjaa.

”Työntekijöiden sosiaalisen polkumyynnin lopettaminen - reilut työ- ja palkkaehdot alalla kuin alalla ja valvonta kuntoon,” Merja Kyllönen tiivistää näkemyksensä kärkihankkeesta.

”On toteutettava eurooppalainen minimipalkka, joka on 60 % kunkin maan keskipalkasta, joka on sama jokaiselle samassa maassa riippumatta siitä mistä maasta työntekijä tulee, ja joka sovitaan kolmikantaisesti ay-liikkeen kanssa”, Yrjö Hakanen.

”Kärkihankkeena on oltava reilut työehdot ja kunnon liksat. EU:ssa pitää muuttaa verotuksen painopiste pääomien ja omaisuuden verotukseen, lyhentää työaikoja ja määritellä eurooppalainen minimipalkka, joka olisi joka maassa 60 % maan mediaanipalkasta. Suomessa se tarkoittaisi vähintään 1800 € kuukausipalkkaa. Tämä palkka taattaisiin tavalla, joka sopisi kunkin maan lainsäädäntöön. Suomessa se toteutettaisiin työehtosopimuksiin kirjaamalla.”, kertoo Tiina Sandberg.

Ilmastonmuutoksen vastainen työ on tehtävä oikeudenmukaisesti

”Talouden rinnalle on nostettava tasavertaiseen asemaan ihmiset ja sen on oltava politiikan lähtökohta. Yritysten rinnalla on kuultava ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Euroopan parlamentin on panostettava reiluun työelämään sekä teknologiseen osaamisen lisäämiseen, jotta maanosamme voisi olla mukana ratkaisemassa esimerkiksi ilmastokriisiä ja löytämässä uusia turvallisia työpaikkoja töiden muuttuessa. Meidän on tehtävä määrätietoisesti ilmastotyötä, mutta myös pidettävä huoli siitä, että sopeutuminen ilmastonmuutokseen niin, että muutoksen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti kunkin tulotaso huomioiden, Jaana Ylitalo tiivistää painottaen sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyttä eurooppalaisessa politiikassa.

.

Konsultti,
Helsinki,
40 vuotta,
SDP

88 Husu Hussein

Bioanalyytikko, Euroopan parlamentin jäsen, kansanedustaja, Suomussalmi,
42 vuotta, Vasemmistoliitto

168 Merja Kyllönen

Kalevi Sorsa –säätiön toiminnanjohtaja,
Tampere, 37 vuotta, SDP

95 Kaisa Penny

PAMin edunvalvontajohtaja,
Palvelualojen työttömyyskassan puheenjohtaja,
Helsinki,
49 vuotta,
SDP

102 Jaana Ylitalo

Toimitsija,
Helsinki,
66 vuotta,
SKP

185 Yrjö Hakanen

Pääsihteeri,
Helsinki,
45 vuotta,
SKP

198 Tiina Sandberg

EU-vaalit

• Europarlamenttivaalit pidetään sunnuntaina 26. toukokuuta 2019.

• Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 15.–21. toukokuuta ja ulkomailla 15.–18. toukokuuta.

Teksti: Eveliina Reponen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle