EU - 13.05.2019 klo 10.00

Pamilaiset eurovaaliehdokkaat: pamilaisen kannattaa äänestää EU-vaaleissa

Ehdokkaat Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg ja Jaana Ylitalo ovat ehdolla Euroopan parlamenttiin

Euroopan parlamenttiin pyrkii kuusi pamilaista. Ehdokkaat Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg ja Jaana Ylitalo pitävät EU-vaaleja tärkeänä paikkana vaikuttaa.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo näkee, että työelämän asiat eivät tällä hetkellä ole riittävän tärkeässä asemassa eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ylitalo on toiminut pitkään johtotehtävissä sekä PAMissa että PAMin kansainvälisissä organisaatioissa.

”EU:ssa päätetään suomalaisen työntekijän arjesta. Sinun arjestasi, Sinun työehdoistasi. Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, jotta suomalaisten työntekijöiden ääni kuuluu EU:ssa. Koko Eurooppaa koskevat työelämän asiat on otettava vakavasti ja rakennettava tasa-arvoisempaa sekä vastuullisempaa ihmisten Eurooppaa. Eurooppalaiset minimit suojaavat työntekijöitä hyväksikäytöltä ja palkkaehtojen polkemiselta ja siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa on neuvottelutaitoa työntekijää puolustamassa, kun näitä minimejä luodaan,” Ylitalo tiivistää omaa ehdokkuuttaan sekä äänestämisen tärkeyttä.

Suomussalmelainen kansanedustaja ja Euroopan parlamentin jäsen Merja Kyllönen on ollut mukana eurooppalaisen päätöksenteon ytimessä vuodesta 2014. Eduskuntaan Kyllönen valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.

”Jos kaipaat elämääsi reiluja pelisääntöjä, esim. työntekijöiden alipalkkauksen lopettamista, aktiivitoimia matkailun saralla, huoltovarmuudessa, ilmastonmuutoksessa tai liikenteessä, niin Euroopan parlamenttivaalit on varmin paikka vaikuttaa, että muutosta tapahtuu”, Kyllönen kommentoi, miksi hänen mielestään myös pamilaisen pitää äänestää EU-vaaleissa.

Helsinkiläinen Husu Hussein työskentelee konsulttina vientifirmassa ja on siten nähnyt eurooppalaista päätöksentekoa myös tästä näkökulmasta. Husseinin tärkeimpiä teemoja EU-vaaleissa on toimiva maahanmuutto, ihmisten välinen sekä globaali oikeudenmukaisuus

”Paljon lainsäädännöstä tulee EU:n kautta ja vaikuttaa meihin, vaikkemme sitä mietikään. Itse olen ehdolla, koska EU on nyt risteyksessä. Kansallismielinen populismi on nousussa ja meidän on nyt valittava kansallismielisen vastakkainasettelun ja monikulttuurisen rinnakkaiselon ja kansainvälisen yhteistyön väliltä. Itse edustan jälkimmäistä”, Hussein perustelee.

Tamperelainen Kaisa Penny työskentelee Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana. Vuosia Iso-Britanniassakin asuneella Pennyllä on pitkä historia erilaisissa eurooppalaisissa järjestöissä ja politiikassa. Penny näkee tärkeänä, että tulevaisuuden EU turvaa kaikkien eurooppalaisten hyvinvointia, asettaa rajat markkinoille, estää veronkiertoa sekä torjuu ilmastonmuutosta.

”Jo nyt suuri osa työelämään, työsuojeluun ja työelämän tasa-arvoon liittyvästä lainsäädännöstä tulee EU:sta. Siksi on elintärkeää, että me, jotka haluamme puolustaa emmekä purkaa työntekijöiden oikeuksia, äänestäisimme eurovaaleissa. EU on myös kyennyt moneen tärkeään päätökseen. Esimerkiksi tänä keväänä parlamentti hyväksyi työolodirektiivin, joka rajoittaa nollatuntisopimuksien käyttöä. Tämä on toimi, johon Suomessa emme ole yrityksistä huolimatta kyenneet. Jos haluamme lisää työolodirektiivin kaltaista lainsäädäntöä, tarvitsemme vahvan Euroopan unionin, joka pystyy turvaamaan kansalaistensa oikeudet,” Penny kiteyttää.

Helsinkiläinen toimitsija Yrjö Hakanen nostaa pääteemoikseen EU-vaaleissa rauhanpolitiikan sekä rahaliiton talouskurista irtaantumisen, jotta olisi mahdollista parantaa palkkoja, julkisten palveluja ja sosiaaliturvaa.

"Vaaleissa kannattaa esittää vastalause EU:n ajamalle leikkauspolitiikalle ja euroeliitin epädemokraattiselle vallalle. Olen ehdolla, koska haluan rakentaa toisenlaista Eurooppaa, jossa ihmisen ja luonnon hyvinvointi on tärkeämpää kuin markkinoiden vapaus ja liikevoitot," Hakanen kertoo.

Pääsihteerinä työskentelevä helsinkiläinen Tiina Sandberg näkee vaalit tärkeinä paikkana olla vaikuttamassa, että eurosta ja EU:sta eroamista varten rakennetaan menettely, jonka avulla myös Suomen olisi mahdollista tulevaisuudessa erota molemmista.

"Tällä hetkellä EU:ssa on vallalla kulukuri- ja kurjistamispolitiikka, joka on iskenyt erityisen kovaa työntekijöihin ja sosiaaliturvan varassa eläviin ihmisiin. Tarvitaan muutos tähän politiikan suuntaan, sillä se on sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ympäristön kannalta kestämätön", Sandberg tiivistää ajatuksiaan EU:n tulevaisuudesta.

• Tiedot perustuvat pamilaisille ehdokkaille lähetettyyn kyselyyn ja julkaisemme vain kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden vastaukset sekä ehdokkuuden.

•Vastauksiin on lisätty 13.5. kello 18.03 Yrjö Hakasen ja Tiina Sandbergin vastaukset.

Konsultti,
Helsinki,
40 vuotta,
SDP

88 Husu Hussein

Bioanalyytikko, Euroopan parlamentin jäsen, kansanedustaja, Suomussalmi,
42 vuotta, Vasemmistoliitto

168 Merja Kyllönen

Kalevi Sorsa –säätiön toiminnanjohtaja,
Tampere, 37 vuotta, SDP

95 Kaisa Penny

PAMin edunvalvontajohtaja,
Palvelualojen työttömyyskassan puheenjohtaja,
Helsinki,
49 vuotta,
SDP

102 Jaana Ylitalo

Toimitsija,
Helsinki,
66 vuotta,
SKP

185 Yrjö Hakanen

Pääsihteeri,
Helsinki,
45 vuotta,
SKP

198 Tiina Sandberg

EU-vaalit

• Europarlamenttivaalit pidetään sunnuntaina 26. toukokuuta 2019.

• Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 15.–21. toukokuuta ja ulkomailla 15.–18. toukokuuta.

Teksti: Eveliina Reponen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.