Yhteiskunta - 06.11.2019 klo 12.00

PAMilaisissa ammateissa työskentelevät hyötyvät vuoden 2020 alussa voimaan tulevista veronkevennyksistä

Kuva: Gettyimages

Osa nettotulojen kasvusta valuu kuitenkin yhä kiky-sopimuksen jäljiltä kasvaviin työntekijän sosiaalivakuutusmaksuihin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut kiristyvät ensi vuonna. Muutosten taustalla on yhä osin vuonna 2017 voimaan tullut kilpailukykysopimus, jossa vastuuta sosiaalivakuutusmaksujen rahoituksesta siirrettiin työnantajilta työntekijöille ja valtiolle.

Palkasta peritään verojen ohella työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja, joita ovat työeläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksut. Niiden suuruudella on vaikutusta etenkin kaikista pienituloisimpien työssäkäyvien toimeentuloon, sillä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksua maksetaan jo ensimmäisestä vuoden aikana ansaitusta eurosta lähtien.

Kaaviossa tarkastellaan muutosten vaikutusta tulotasoittain. Pieni- ja keskituloisilla palkansaajilla jää ensi vuonna palkastaan käteen hieman suurempi summa, kun taas suurituloiset maksavat kasvavien sosiaalivakuutusmaksujen muodossa enemmän, kuin heidän verotuksensa kevenee.Kuva: Mika Viitanen

Ansiotuloverotus sen sijaan kevenee kahdesta syystä. Ensinnäkin progressiivisen verotuksen tulorajoja sekä tuloveroista tehtäviä vähennyksiä korotetaan kuluttajahintojen nousua vastaavalla tavalla.

Toiseksi hallitus on päättänyt suunnata pieni- ja keskituloisille palkansaajille yhteensä 200 miljoonan euron suuruisen veronkevennyksen, jonka tarkoituksena on hyvittää eräiden haittaverojen kiristämistä. Muun muassa tupakkatuotteiden, alkoholijuomien sekä virvoitusjuomien verotusta ollaan kiristämässä merkittävästi vuodelle 2020.

PAMilaisissa ammateissa työskentelevät hyötyvät veronkevennyksistä keskimääräistä palkansaajaa enemmän, mutta vaikutusta voi olla vaikea havaita suoraan palkkakuittia lukemalla. Nousevien maksujen myötä nettotulojen kasvu jää nimittäin vuositasollakin vain muutamasta kympistä noin sataan euroon.

Kuvassa on havainnollistettu ansiotuloverojen ja sosiaalivakuutusmaksujen muutosten vaikutuksia työntekijän nettotuloihin. Vuoden 2017 tulotietoihin perustuvan tarkastelun mukaan suurimpia hyötyjiä olisivat kokit. Kuva: Mika Viitanen

Teksti: Olli Toivanen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle