Palkka - 06.10.2017 klo 08.15

PAMin aluepäällikkö Aamulehdessä: Työsopimukseen selkeästi sovittu vähimmäistyöaika parantaisi silpputyösuhteissa työskentelevien ihmisten elämää

PAMin aluepäällikkö Elisa Penders kirjoittaa Aamulehdessä (5.10), että osa-aikaisessa työsuhteessa työskentelevien ihmisten työelämäaseman parantaminen on vaarassa ja palkkatyököyhyys kasautuu. Siksi osa-aikaisille on saatava riittävästi työtunteja.

Tutkimusten mukaan osa-aikaisuus on työssäkäyvien köyhyyteen liittyvä merkittävä tekijä. Palvelualoilla työskennellään hyvin usein erilaisissa silpputyömuodoissa ja peräti 74 prosenttia osa-aikaisilla- ja nollatuntityösopimuksilla työskentelevistä ihmisitä työskentelee palvelualoilla.

– Yhteiskunnassamme on jo nyt kasvava joukko osa-aikaisissa työsuhteissa työskenteleviä työntekijöitä, joille riittämättömästä palkasta aiheutuvat toimeentulovaikeudet ovat arkea. Tämä saattaa yksiöiden osalta johtaa siihen, että vähävaraisuuden ja pahoinvoinnin määrä tuottaa entistä syvempää köyhyyttä ja huono-osaisuutta, Penders toteaa.

Pendersin mukaan mahdollisimman monen työntekijät on päästävä vakiintuneen työajan tuoman turvan piiriin. Joka tarkoittaa, että osa-aikatyötä tekevällä työntekijällä on oikeus työaikaan, joka vastaa mahdollisimman hyvin hänen todellisuudessa nykyisin tekemiään työtunteja.

Penders muistuttaa, että vastentahtoisen osa-aikatyön teettäminen on tyly osoitus siitä, mitä työntekijöiltä vaadittavat joustot työmarkkinoilla nykyisin tarkoittavat.

– Nykyisellään osa-aikaisen työn erilaiset muodot eivät takaa työntekijöille paljonkaan. Ei toimeentuloa eikä osallisuutta muihinkaan asioihin, joita työ perinteisesti tuo mukanaan. Tämä on epäkohta, jonka toivoisin korjaantuvan.

Lue PAMin Häme-Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Pendersin kirjoitus kokonaisuudessaan Aamulehden verkkosivuilta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle