Yhteiskunta - 16.09.2020 klo 19.00

PAMin Annika Rönni-Sällinen: Elvytys hyvä, mutta ei yllä riittävästi matkailualaan

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kiittää hallitusta elvyttävästä budjetista. Työllisyyttä edistävät toimet eivät saa uhata työnhakijoiden toimeentuloa. Matkailu olisi Rönni-Sällisen mielestä tarvinnut tehokkaampia toimia.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mielestä on hyvä, että budjettiesitys on elvyttävä.
”Jokainen ymmärtää, että koronakriisin hoitaminen on kallista eikä sille ole vaihtoehtoja vaan uutta velkaa on otettava. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että yhteiskunta ei näivety vaan kehittyy kriisin varjossa”, Rönni-Sällinen toteaa.

Hallituksella on kovat työllisyystavoitteet. Budjettiriihessä se päätti pyrkiä tavoitteeseen esittämällä uutta mallia työnhakuun.

”Vaatimus aktiivisesta työnhausta on sinänsä aivan perusteltu. Sen tarkoituksena ei voi kuitenkaan olla työttömyysturvan leikkaaminen, vaan ihmisen työhön pääsy. Mallin vaatimusten on oltava sellaisia, että yksilö voi ne kohtuudella täyttää ilman rangaistuksia ja että työnhakijoiden erilaiset tilanteet otetaan huomioon. Esimerkiksi moni pamilainen tekee jo työnhakijana ollessaan osa-aikatyötä”, Rönni-Sällinen toteaa.

Hallitus laskee työllisyystavoitteen saavuttamisessa paljon ikääntyneiden työntekijöiden varaan.

”Olennaista on, että työttömyyden kohdatessa ikääntyneiden toimeentulosta pidetään huolta ja heille tarjotaan aidosti mahdollisuutta työllistyä työkykynsä ja osaamisensa mukaisiin tehtäviin.”

”Kaiken kaikkiaan tarvitaan lisäpanostusta työvoimapalveluihin. Onkin hienoa, että hallitus on panostamassa merkittävästi työvoimapalveluiden kehittämiseen”, Rönni-Sällinen sanoo.

Hän pitää myös tärkeänä, että hallitus on toteuttamassa toimenpidekokonaisuuden ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen taas helpottaa perheellisten palvelualojen työntekijöiden toimeentuloa.

Erityisesti matkailu- ja ravintola-ala on kärsinyt korona-aikana. Hallitus on budjettiriihessä pistänyt pystyyn Kestävä matkailu 2030 –ohjelman.

”Olemme iloisesti yllättyneitä hallituksen toimeliaisuudesta kestävän matkailun saralla. Sähköiset lentokoneet, polkupyörämatkailu ja Kajaanin yöjunan sisältävä toimenpidekokonaisuus kohottaa koronakriisin runteleman matkailualan varmaankin uuteen nousuun. Vakavasti puhuen – näiden asioiden lisäksi olisimme toivoneet selkeämpiä ja nopeammin vaikuttavia toimenpiteitä matkailu- ja ravintola-alan tukemiseksi. Esitimme yhdessä MaRan kanssa alaa koskevien arvonlisäverojen alentamista. Näin olisi nähdäkseni varmemmin tuettu alan työpaikkojen säilymistä”, Rönni-Sällinen toteaa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle