Toimeentulo - 14.01.2022 klo 18.12

PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä

Maan hallitus päätti tänään, että työttömien ja lomautettujen omavastuupäivistä luovutaan määräajaksi. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää muutosta välttämättömänä, mutta vaatii vielä vahvempaa tukea ravintolatyöntekijöille.

”On erittäin hyvä, että maan hallitus päätyi luopumaan väliaikaisesti työttömyysturvan omavastuupäivistä. Siitä kiitos. Sitä olemme esittäneet ja vaatineet jo moneen otteeseen. Se on kuitenkin vähin, mitä tässä vaiheessa piti tehdä koko yhteiskuntaa koskevan pandemian rajoitustoimien johdosta lomautetuksi tai työttömäksi jäävien toimeentulon turvaamiseksi. Tämä takaa, että he eivät jää täysin tyhjän päälle vaille tuloja omavastuupäivien ajaksi”, toteaa Annika Rönni-Sällinen.

Rajoitustoimet ovat jatkuneet pandemian ajan. Marraskuussa PAMin mara-alan työssä olevista jäsenistä 80 prosenttia kertoi olleensa vuoden 2020 alun jälkeen työttömänä tai lomautettuna tai molempina. Se on ajanut monen ravintola-alan työntekijän puille paljaille. Työttömyysturvan korvausaste on noin 60 prosenttia palkkatuloista.

”Sen vuoksi toistan esityksemme: on luotava uusi tukimalli, jolla korvataan toimeentulomenetykset täysimääräisesti niille, jotka lomautetaan koronarajoitusten vuoksi. Työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon. Se on väärä väline tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole mitään tosiasiallista mahdollisuutta hakea töitä, kun rajoitukset koskevat kokonaista toimialaa. Yritykset tarvitsevat tukensa, mutta niin tarvitsevat työntekijätkin”, korostaa Rönni-Sällinen.

”Myös työttömyysturvan enimmäispituudesta on luovuttava pikaisesti. Muutoin monia ravintola-alan työntekijöitä uhkaa tippuminen kokonaan työttömyyspäivärahoilta työmarkkinatuen varaan.”

Teksti: Auli Kivenmaa

Uusinta uutta