Työelämä - 31.08.2021 klo 13.18

PAMin Annika Rönni-Sällisen avoin kirje Hesburgerin Salmelalle

PAM ei hyväksy työvoiman väärinkäyttöä.

Hyvä hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela

Julkisuuteen saatettujen tietojen mukaan johtamassanne pikaruokaketjussa työntekijöitä, erityisesti nuoria, on johdettu harhaan ja heidän tietämättömyyttä työelämän pelisäännöistä on käytetty hyväksi. Me Palvelualojen ammattiliitto PAMissa emme hyväksy työvoiman väärinkäyttöä.

Meille on tärkeää, että Hesburgereissa työskentelevät työntekijät voivat kokea olevansa turvassa. Eilinen esiintymisenne Ylen A-studiossa saa meidät kysymään, millaisin keinoin aiotte puuttua esille tulleisiin epäkohtiin? Haluamme korostaa, että johdon väliportaan syyllistäminen esille nousseista ongelmista on tässä tilanteessa kohtuutonta — esimiehilläkin on työnjohto, joten syyllisten etsimisten sijaan vaadimme teitä korjaamaan tilannetta yhdessä henkilöstön kanssa. Eilinen lausuntonne A-studiossa saa meidät kantamaan entisestään huolta työntekijöidenne työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Siksi vaadimme teitä kohtelemaan työntekijöitänne asian hoidon edetessä asiallisesti ja reilusti.

Olemme huolissamme edustamastanne linjasta, jossa yrityksessänne ilmenneitä ongelmia pyritään vierittämään muiden tekijöiden syyksi. Työvoimapula tai korona eivät ole syy kohdella työntekijöitä huonosti. Johdon on kannettava ja otettava vastuuta esiin nousseista epäkohdista. Olette aiemminkin esitellyt julkisuudessa työelämän kehittämisideoitanne, jotka nyt paljastuneiden epäkohtien myötä tulevat näkyviin jälleen uudessa valossa. Olette esimerkiksi vaatinut työajan pidentämistä sekä kutsunut työehtosopimusjärjestelmää turhaksi. Nyt olemme tilanteessa, jossa oman yrityksenne näyttämän huonon esimerkin kautta on päivän selvää, että työehtosopimuksia ja valvontaa tarvitaan työelämässä entistä enemmän työntekijöiden suojelemiseksi.

Pikaruokaravintoloissa tapaa usein työelämään ensimmäistä kertaa kosketuksessa olevia ja oman työuransa alkutaipaleella työskenteleviä nuoria. Te olette vuosien ajan korostanut, että Hesburger on vastuullinen perheyritys ja hyvä työpaikka nuorille työntekijöille. Vastuullisen yrityksen toimintatapoihin ei kuulu piittaamattomuus työlainsäädännöstä ja voimassa olevien työehtosopimusten määräyksistä.

Haluammekin esittää teille kaksi kysymystä:

1. Kuinka aiotte edistää työntekijöiden vaikuttamiskanavien syntymistä yrityksessänne? Mielestämme on tärkeää, että yrityksissä luodaan toimivia kanavia työntekijöiden vaikuttamiselle yrityksen asioihin sekä epäkohtien esille tuomiseen. Työntekijöiden ja johdon on voitava käydä läpi kehittämisideoita ja pystyttävä huolehtimaan työehtojen ja työsuojelun toteutumisesta yhdessä.

2. Mitä konkreettista tukea tarjoatte näille nuorille, joita on kohdeltu epäasiallisesti toimipisteissänne? Huutaminen, pelon ilmapiiri ja epäasiallinen kohtelu eivät kuulu kenenkään työpäivään. Työntekijöiden perusteellinen perehdytys työtehtäviin ja voimassa oleviin määräyksiin, esimiestyön jatkuva tukeminen sekä jatkuva työolojen- ja työhyvinvoinnin seuraaminen taas kuuluvat.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle