Työehtosopimusneuvottelut - 18.03.2020 klo 16.15

PAMin hallitus hyväksyi koronaepidemiasta johtuvia poikkeuksia työehtosopimuksiin

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus käsitteli tänään koronaepidemiaan liittyviä erityistoimia. Hallitus hyväksyi muun muassa määräaikaisia poikkeuksia työehtosopimuksiin. Päätökset koskivat matkailu- ja ravintola-alaa, kaupan alaa sekä erityisaloja.

PAMin hallitus oli huolissaan palvelualan työntekijöiden paineista sekä oman ja läheisten virukselta suojautumisen, että toimeentulon vuoksi. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kokee tärkeäksi, että nyt haetaan ratkaisuja, joilla turvataan työntekijöiden työpaikat ja mahdollistetaan toimeentulo poikkeustilanteissa.

”Palvelualojen työntekijät joutuvat tekemään töitään nyt hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Palveluammateissa ja myös esimerkiksi siivouksessa työntekijät ovat normaalia suuremmassa vaarassa saada koronavirus. Samalla he joutuvat pelkäämään myös toimeentulonsa vuoksi, koska monella työpaikalla on pelko työn loppumisesta”, toteaa Rönni-Sällinen.

PAMin hallitus teki joukon päätöksiä, joilla pyritään turvaamaan yritysten toimintamahdollisuuksia ja siten alan työntekijöiden työpaikkoja. Rönni-Sällinen pitää tilannetta niin poikkeuksellisena, että toimenpiteet, joilla saadaan palvelualojen työntekijöiden työpaikat säilytettyä, on nyt tehtävä.

”Monen palvelualan yrityksen tilanne on nyt erittäin vaikea. Yritykset kamppailevat olemassaolonsa puolesta ja siksi meidän oli nyt tehtävä toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan yritysten kyky selvitä epidemian yli ja siten turvata työpaikat”, sanoo Rönni-Sällinen.

PAMin hallitus odottaa nyt myös yhteiskunnalta selkeitä päätöksiä, joilla tuetaan palvelualan yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

”Me olemme nyt osaltamme tehneet toimenpiteitä, joilla helpotetaan yritysten ahdinkoa. Nyt on maan hallituksen vuoro tehdä toimenpiteitä, joilla turvataan työntekijöiden toimeentulo lomautusten ja työttömyyden iskiessä lyhyellä varoitusajalla”, korostaa Rönni Sällinen.

PAM on käynyt neuvotteluja työnantajaliittojen kanssa koronaepidemian aiheuttamista poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla samalla turvataan sekä työntekijöiden toimeentuloa, että yritysten toimintamahdollisuuksia.

Matkailu- ja ravintolapalvelualan osalta PAMin hallitus hyväksyi maaliskuun lopussa päättyvän matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimuskauden jatkamisesta 30.9.2020 saakka. Samalla sovittiin lomautusilmoitusajan ja yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluaikojen lyhentämisestä sekä sairauspoissaolon omailmoitusmenettelyn laajentamisesta.

Kaupan alalle hyväksyttiin myös vastaavanlaisia määräaikaisia muutoksia, eli lomautusilmoitusajan ja yt-lain mukaisten neuvotteluaikojen lyhentämisestä sekä omailmoitusmenettelyn laajentamisesta.

PAMin hallitus hyväksyi kokouksessaan myös Palvelualojen työnantajat PALTA:n kanssa saavutetut neuvottelutulokset muuttopalvelualaa ja elokuvateattereita koskevista työehtosopimuksista. Sopimukset, joissa ei ole ollut kiky-sopimuksen mukaisia työajan pidennyksiä, on sovittu kahdeksi vuodeksi ja palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Näihin sopimuksiin sisältyy myös koronaepidemian ajaksi sovittuja poikkeuksia.

Yksityiskohtaiset tiedot sopimusten sisällöstä julkaistaan torstaina 19.3.2020

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.