Työehtosopimusneuvottelut - 21.01.2022 klo 09.00

PAMin hallitus päätti irtisanoa lisää työehtosopimuksia

Työehtosopimusten irtisanominen jatkuu kevään neuvottelukierrosten alla. Sopimukset on irtisanottava, jotta neuvottelut niistä voidaan aloittaa.

PAMin hallitus päätti  tiistaina 18.1. irtisanoa  lähiaikoina päättyviä työehtosopimuksia. Se päätti irtisanoa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset työntekijöiden ja esimiesten osalta, Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen sekä huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimus. Näistä PAM neuvottelee Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan kanssa.

Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa neuvottelemistaan sopimuksista PAM irtisanoo vartiointialan työehtosopimuksen, muuttopalvelualan työehtosopimuksen ja Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen.

Lisäksi irtisanotaan kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus, josta PAM neuvottelee Kiinteistötyönantajien kanssa.

 

Tekstiä muokattu 23.1.2022 korostamaan, että PAMin hallitus teki vasta päättöksen sopimusten irtisanomisesta ja  varsinainen irtisanominen tapahtuu myöhemmin.

Voimassa olevat työehtosopimukset irtisanotaan sopimuskauden lopussa, jotta neuvottelut uuden sopimuskauden työehdoista voidaan aloittaa. Päätökset työehtosopimusten irtisanomisesta tekee PAMin hallitus.

Sopimusten Irtisanomisilla ei ole välitöntä vaikutusta työntekijöille, sillä työntekijöiden työehdot säilyvät vanhan sopimuksen mukaisina, kunnes uusi sopimus astuu voimaan. Tätä kutsutaan työehtosopimuksen jälkivaikutukseksi.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme