Työelämä - 29.12.2020 klo 10.05

PAMin jäsenistä joka viides sai kesällä ansiopäivärahaa

Kuva: Eeva Anundi

PAMin tuoreen jäsenkyselyn mukaan koronavuosi on merkinnyt monelle palvelualoilla työskentelevälle työttömyyttä, taloudellisia huolia ja esimerkiksi tinkimistä ruuasta.

Työnsä menettäneiden ja lomautettujen lisäksi koronakriisi on kyselyn mukaan heikentänyt eniten myös osa-aikaisten ja määräaikaisten toimeentuloa. Heistä peräti 79 prosenttia ilmoittaa toimeentulon heikentyneen joko jonkin verran tai merkittävästi kuluneen vuoden aikana.

–He ovat sitä joustavaa työvoimaa, joka tällaisina aikoina joutuu maksumiehiksi, selvittää PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto.

PAMin jäsenistä joka viides eli 22 prosenttia sai kesällä ansiopäivärahaa. Syksyllä tilanne rauhoittui, ja ansiopäivärahalaisten osuus oli alimmillaan 13,8 prosenttia. Loppuvuotta kohti luku on taas ollut nousussa.

Jäsenkyselyyn vastasi yli 7000 jäsentä. Aineiston keruu päättyi marraskuun lopussa. Tarkempia tuloksia jäsenkyselystä julkaistaan tammikuussa 2021.

Tuoreen jäsenkyselyn alustavista tuloksista on uutisoinut Kansan Uutiset 29.12.2020/Sirpa Koskinen

Korjaus tehty 8.1.2021: 3,8 prosenttia on muutettu 13,8 prosentiksi tekstissä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle