Työmarkkinat - 23.08.2018 klo 13.35

PAMin kysely: Palvelualojen kasvu saattaa jo taittua, mutta työntekijöiden huolet eivät hellitä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin tuoreimmat tulokset kertovat työntekijöiden heikon taloustilanteen jatkuvan yhä. Odotukset työnantajayritysten talouden kehityksestä ovat laskeneet hieman, kun erityisesti kiinteistöpalvelualan tulevaisuudennäkymät ottivat kolauksen.

PAMin suhdannebarometrin tuloksista ilmenee, että nopeimman kasvun jakso saattaa olla palvelualoilla jo takana. Vaikka tuoreimmat luvut kertovat yhä työnantajayritysten erinomaisesta tilanteesta, vastaajien odotukset työnantajan talouden tulevasta kehityksestä notkahtivat alkuvuoden huippulukemista.

Joka neljäs vastaaja (24,8 %) katsoi työnantajansa taloustilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Kahdessa edellisessä barometrissä työntekijät ovat kokeneet yleisen tilanteen valoisampana. Vuodenvaihteen kyselyissä yli 28 prosenttia vastanneista kertoi työnantajan taloustilanteen parantuneen.

Suhdannebarometrin mittavin muutos nähtiin kiinteistöpalvelualan tuloksissa. Alan vastaajista enää 28,2 prosenttia arveli työnantajan talouden paranevan tulevan vuoden aikana, kun vielä alkuvuonna vastaava osuus hipoi 40 prosenttia.

”Kiinteistöpalvelualalla saatetaan uskoa, että pitkään jatkuneen kasvun rajat ovat tulleet vihdoin vastaan, kun työnantajat valittelevat rekrytointivaikeuksia. Kevään liikevaihtokuvaaja ja yritysten omat suhdanneodotukset lupaavat kuitenkin hyvää. Kiinteistöpalvelujen kasvukausi voi siis hyvinkin jatkua, kunhan yritykset saavat houkuteltua lisää osaajia alalle”, kertoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Pelko irtisanomissuojan heikkenemisestä heijastuu tuloksiin

Kuten myös aiemmissa suhdannebarometreissa on havaittu, työnantajayritysten menestys ei vaikuta lievittävän vastaajien huolia omasta taloustilanteestaan. Yksityisiä palvelualoja vaivaa myös pelko työttömyydestä, vaikka työnantajayritysten kasvuun uskotaan yhä. Peräti 18,1 prosenttia PAMin suhdannebarometriin vastanneista uskoo työttömyyden uhkan kasvaneen kohdallaan ja vain 4,6 prosenttia uskoo sen vähentyneen viime aikoina.

”Kyselyyn vastanneiden mielialaan ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa hallituksen esittämät työmarkkinatoimet kuten irtisanomissuojan heikennys. Omasta työpaikasta ja toimeentulosta ollaan huolissaan, vaikka työnantajalla menisikin hyvin”, Toivanen miettii.

Työntekijöiden omat taloushuolet ovat lisääntyneet 37,3 prosentilla vastaajista, ja vain 9,2 prosenttia kokee, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia. Vastaajien usko tulevaisuuteen on yhtä lailla koetuksella, ja erityisesti kiinteistöpalvelu- sekä matkailu- ja ravintola-alalla uskotaan oman taloustilanteen heikkenevän myös jatkossa.

”Kun Tilastokeskuksen heinäkuisen kuluttajabarometrin mukaan vain 11 prosenttia suomalaisista uskoo oman taloustilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana, on meidän suhdannebarometrissämme palvelualojen vastaava osuus yli 30 prosenttia”, Toivanen kertoo.

”Täytyy kysyä, että ellei palvelualojen työntekijä voi luottaa työpaikkansa säilymiseen ja oman taloustilanteen paranemiseen suhdanteen huipulla, niin milloin sitten?”

Matkailubuumi näkyy vastauksissa, vartijat näkevät alan tulevaisuuden vahvana

Myönteisintä kehitystä mitataan nyt matkailu- ja ravintola-alalla, jonka vastaajista puolet (50,0 %) kertoi työnantajansa myynnin kasvaneen menneen vuoden aikana. Usko tulevaisuuteen on puolestaan vahvinta vartiointialalla, jossa 52,9 prosenttia vastanneista katsoi työnantajan talouden paranevan myös tulevana vuonna, joskin luvut olivat vielä korkeammalla tasolla alkuvuoden barometrissä.

”Matkailupuolella kerätään hedelmiä kesäsesonkiin jatkuneesta buumista, ja ravintolat ovat päässeet nauttimaan noususuhdanteen vaikutuksesta suomalaisten kulutustottumuksiin”, Toivanen huomauttaa.

”Vartiointialalla kehitys jatkuu totuttuun tapaan myönteisenä, mutta pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut saattavat jo varjostaa hieman odotuksia”, Toivanen jatkaa.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme