Koulutus - 01.05.2019 klo 11.00

PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Suomeen tarvitaan perustaitotakuu-ohjelma

Selinin mukaan on taattava, että kaikkien suomalaisten perustaidot ovat ja pysyvät kunnossa ja tähän hän ehdottaa mahdolliseksi ratkaisuksi perustaitotakuu-ohjelmaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin nosti vappupuheessaan esiin tulevan hallituskauden, jatkuvan oppimisen merkityksen, alipalkkauksen kriminalisoinnin, alustatalouden luomat haasteet työntekijöille sekä tulevien EU-vaalien merkityksen koko maanosallemme.

”Hallitusneuvottelut ovat alkamassa. Jotta kaikki pysyvät kelkassa, uuden hallituksen on tehtävä paljon uudistuksia. Haluan nostaa esille kolme keskeistä asiaa, jotka ovat keskiössä hyvinvoinnin ja tasa-arvon rakentamisessa. Nämä ovat osaamisen ja perustaitojen takaaminen kaikille, alustataloudessa työskentelevien tuominen samalle viivalle muiden työntekijöiden kanssa sekä alipalkkauksen kriminalisointi”, Selin luettelee.

Ensimmäinen keskeinen uudistuksen kohde on Selinin mielestä osaaminen. Osaamista pidetään usein Suomen menestyksen tekijänä ja siksi tähän tulee satsata myös tulevaisuudessa.

”Kun työelämän vaatimukset muuttuvat, jatkuvalla osaamisen kehittämisellä vähennetään myös työvoiman kohtaanto-ongelmia ja parannetaan yksittäisten työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen”, Selin tiivistää elinikäisen oppimiseen satsaamisen merkityksestä koko yhteiskunnalle.

Selinin mukaan on taattava, että kaikkien suomalaisten perustaidot ovat ja pysyvät kunnossa ja tähän hän ehdottaa mahdolliseksi ratkaisuksi perustaitotakuu-ohjelmaa.

”PAMin esitys tähän on perustaitotakuu-ohjelma, jolla kohdennetaan julkisen sektorin kustantamana koulutusta henkilöille, joilla on todettu olennaisia puutteita perustaidoissa, kuten esimerkiksi luku-, kirjoitus- tai matemaattiset taidot”, Selin avaa esityksen taustoja.

Toinen merkittävä asia, johon Selin odottaa tulevan hallituksen toimia, on lainsäädännön kehittäminen niin, että se turvaa myös alustatalouden työntekijöitä. Erityisen suuria haasteita alustataloudessa on sekä sosiaaliturvan että työoikeuden näkökulmasta.

”Meillä on siis tällä hetkellä kasvava joukko työtä tekeviä, jotka eivät nykyisessä epäselvyystilanteessa saa turvaa lainsäädännöstä, joka perustuu työsuhteessa tehtävään työhön. Näitä tämänkaltaisia lakeja ovat esimerkiksi työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta työelämässä muutaman mainitakseni. Myös merkittävä osa sosiaaliturvalainlainsäädännöstä rakentuu työntekijä-yrittäjä jaottelun varaan. Tämän vuoksi työsopimuslakiin pitää lisätä työnantajaolettama”, Selin tiivistää yrittäjämäisen työsuhteen haasteita ja tarvetta muutokseen.

Alustatalouden tapaan moni työelämän haaste ei ole kuitenkaan vain Suomen yksin ratkaistavissa, vaan näissä tarvitaan maiden rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän vuoksi Selin näkee erityisesti muutaman viikon päästä pidettävät EU-vaalit merkittävänä paikkana määritellä, millaisessa Euroopassa me haluamme tulevaisuudessa tehdä töitä.

”Viime kaudella EU päätti merkittävistä työelämäasioista: Rajoitti nollatuntisopimusten käyttöä. Sääti, että samasta työstä tulee saada samassa työpaikassa sama palkka kansallisuudesta riippumatta – eli Suomessa työskentelevää on kohdeltava suomalaisen työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi EU päätti juuri perustaa uuden työviranomaisen, joka parantaa työmarkkinoilla esiintyvien väärinkäytösten valvontaa. Monille EU-maille tulee myös ensi kertaa velvollisuus antaa isyyslomaa”, Selin listaa esimerkkejä eurooppalaisen päätöksenteon vaikutuksista monen työtä tekevän arkeen.

EU-vaalien suhteen Selin kuvaa meidän olevan tilanteessa, jossa jokaisella äänellä on väliä, jotta eurooppalainen vakaus ja rauha ovat edelleen myös työtä tekevien turvana.

”Populististien ja äärioikeistolaisten, joihin myös Suomen Perussuomalaiset puolueena lukeutuu, tavoitteena on jarruttaa päätöksentekoa Euroopassa. Populistit tarjoavat helppoja vastauksia, mutta eivät ratkaisuja, jotka toimisivat. Useat populistiset keinot riskeeraavat Euroopan tarjoaman rauhan, vakauden ja työpaikkoja tarjoavan yhteismarkkinan.”

Puheensa lopuksi Selin korostaa vielä yhteistyön merkitystä hyvinvointivaltion ylläpitämisessä.

”Se, että jotain on saavutettu ei tarkoita, etteikö sitä voitaisi pala palalta murentaa ja viedä meiltä pois. Tehdään jatkossakin yhteistyötä sen eteen, että Suomessa koulutus kuuluu kaikille, työelämä on reilua, palkalla tulee toimeen ja heikoimmista pidetään huolta”, Selin päättää puheensa toivottaen kuulijoille hauskaa työväen juhlaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhui vapunpäivänä Riihimäellä Työväen vappu -tapahtumassa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle