Lainsäädäntö - 17.03.2019 klo 10.00

PAMin puheenjohtaja Ann Selin: Yleinen syyttäjä asialle, kun työnantaja huijaa liian pienillä palkoilla

"Arvioin, että ilman ammattiliiton tukea oikeuteen pystyy lähtemään todella harva", PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

"Tahallinen alipalkkaus on välistä vetämistä eikä meillä Suomessa ole sellaista perinteisesti hyväksytty. Minusta sitä ei pitäisi hyväksyä työmarkkinoillakaan eikä päästää liian pieniä palkkoja maksavaa luikertelemaan vastuusta. Siksi tarvitaan rikoslakiin pykälä alipalkkauksesta”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoo

Alipalkkauksessa on kysymys siitä, että työntekijälle maksetaan vähemmän kuin mitä hänelle kuuluisi maksaa. Vähimmäistyöehdot määräytyvät yleissitovissa työehtosopimuksilla ja, jos sellaista ei ole, palkkaa kuuluu maksaa alan yleisen palkkatason mukaisesti.

Maksamalla muita vähemmän työnantaja saa etua kilpailijoihinsa nähden. Tämä voi jatkua vuosia. On mahdollista, että ainut seuraus tästä on vain syntyneen velan maksaminen sille työntekijälle, joka velkoo saataviaan. 

Pahimmat alipalkkaustapaukset koskevat heitä, jotka ovat työmarkkinoilla muutenkin heikommassa asemassa. Käytännössä puhutaan nuorista ja maahanmuuttajista, joille työelämän käytännöt eivät ole tuttuja.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvontakanaville tuli jäseniltä viime vuonna noin 50 000 yhteydenottoa, joista vajaa viidennes koski palkkoja ja palkkasaatavia. Reilussa 900 tapauksessa PAMia tarvittiin osapuoleksi selvittämään asiaa ja 112 tapaukseen PAM myönsi oikeusavun.

”Luvut osoittavat, että palkanmaksu ei ole aina helppoa ja palkkojen maksussa voi tapahtua tahattomia virheitä. Tällaisen asian voi kuitenkin aina oikaista,” Selin toteaa.

Jos työnantaja ei kuitenkaan suostu asiaa oikaisemaan, liian pientä palkkaa saaneen on vietävä asiansa oikeuteen. Asia ei kuulu poliisille ja yleiselle syyttäjälle, joka voi tarttuu asiaa ainoastaan, jos voidaan epäillä kiskonnan tapaista työsyrjintää. Siinäkin tapauksessa taloudelliset sanktiot ovat erittäin pienet.

”Kynnys lähteä oikeuteen on todella korkea ja se merkitsee, että kiinnijäämisen riski on todella pieni. Arvioin, että ilman ammattiliiton tukea oikeuteen pystyy lähtemään todella harva,”  Selin toteaa.

PAM ehdottaakin, että rikoslakiin otettaisiin uusi alipalkkausrikos. Tällöin tahallisesti alipalkkaa maksava voisi saada myös rangaistuksen alipalkkauksen maksamisesta ja tapaukset tulisivat yleisen syyttäjän asiaksi.

”Tämä tarkoittaisi, että saataisiin yleinen syyttäjä asialle, kun työnantaja huijaa liian pienillä palkoilla,” Selin sanoo.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle