Työelämä - 26.06.2019 klo 13.50

PAMin Rönni-Sällinen: Matkailu- ja ravintola-alaa on kehitettävä kokonaisvaltaisesti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää hyvänä, että matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuudesta on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua.

Matkailu- ja ravintola-alaa on PAMin mukaan syytä kehittää kokonaisuutena ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Alan yritysten toimintaedellytysten ja alalta kerättävien verotulojen kannalta olennaista on kiinnittää huomiota muun muassa harmaan talouden torjuntaan.

”Rakennusalalta tuttu veronumerojärjestelmä tulisi ulottaa matkailu- ja ravintola-alalle. Pidämme myös tärkeänä, että fiskaaliset online-kassajärjestelmät otetaan käyttöön tämän hallituskauden aikana”, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Jo edellisellä hallituskaudella Verohallinto totesi valtioneuvoston teettämän laajan selvityksensä pohjalta, että fiskaalisen online-kassajärjestelmän käyttöönotolla voitaisiin lisätä verotuottoja jopa 120-140 miljoonaa euroa. Myös muualta Euroopasta vastaavista järjestelmistä on hyviä kokemuksia.

Matkailuala on ollut viime vuodet kasvussa ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta. Matkailun kasvun myötä myös ammattimainen kodinvuokraustoiminta on lisääntynyt. PAM toivoo, että sen sääntelyä kehitetään pikaisesti.

”Kokemukset meiltä ja muualta osoittavat, että sääntelyä tarvitaan. Oman kodin vuokraaminen turistille matkan ajaksi on sympaattista. Se on kuitenkin täysin eri asia kuin ammattimaisesti toimivat vuokraajat, jotka pyörittävät käytännössä yritystoimintaa välttäen säännöt, jotka koskevat alalla virallisesti toimivia yrityksiä”,
PAMin puheenjohtaja Rönni-Sällinen tiivistää.

Alkoholiverotusta on esitetty kiristettäväksi kuluvalla hallituskaudella ja riskit ulkomaan tuonnin lisääntymisestä kotimaisen myynnin kustannuksella tiedostetaan myös PAMissa.

”Hallitusohjelmaan on kirjattu alkoholituonnin seuranta osana veroratkaisuja. Meistä on tärkeää, että tästä pidetään kiinni, ja ollaan valmiita myös korjaaviin toimenpiteisiin, jos tarvetta niihin ilmenee”, kiteyttää Rönni-Sällinen.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle