Politiikka - 02.04.2020 klo 14.59

PAMin Rönni-Sällinen: Osa-aikatyöntekijöitä uhkaa heikompi asema työttömyysturvan osalta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mielestä olisi tärkeää, että työttömyysturvalakiin tehtävät muutokset kohtelisivat kaikkia tasa-arvoisesti. Nyt osa-aikatyöntekijät, joita ei lomauteta, joutuvat tukalaan asemaan. Heidän ansiopäivärahansa enimmäisaika kuluu samaan aikaa, kun oletettavissa on rajua laskua työtuntien määrässä ja ansioissa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää valitettavana, ettei työttömyysturvaan tehtävissä poikkeussäännöksissä ole otettu tarpeeksi huomioon osa-aikatyöntekijöille epidemiasta aiheutuvaa haittaa.

Työttömyysturvan liittyvässä poikkeuslainsäädännössä omavastuupäiviltä maksetaan päivärahaa ja ansiosidonnaisen päivärahan maksamisen enimmäisajan kuluminen laitetaan lomautettujen osalta määräajaksi jäihin.

”Tämä johtaa pidemmällä aikavälillä siihen, että osa työntekijöistä tippuu ansiopäivärahan ulkopuolelle johtuen enimmäisajan kulumisesta. Näyttää siis pahasti siltä, että jo muutenkin vailla vakituisen ja kokoaikaisen työsuhteen tuomaa turvaa työskentelevät osa-aikaiset työntekijät joutuvat vaikeuksiin työttömyysturvan maksatukseen liittyvissä lakisääteisissä koukeroissa”, Rönni-Sällinen epäilee.

”Pääsääntöisesti tulossa olevat muutokset ovat hyviä, mutta ne eivät kosketa kaikkia. He, joita ei lomauteta, mutta joiden työtunnit vähenevät, kamppailevat toimeentulonsa puolesta samaan aikaan, kun lomautettuja koskevat eri säännöt työttömyysturvan osalta. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa pitäisi huolehtia kaikista", Rönni-Sällinen toteaa.  

Palvelualoilla työskentelee paljon osa-aikaisia, jotka ovat aiemmin tehneet työtunteja enemmän kuin mitä työsopimuksessa on vähimmäismäärästä sovittu. Koronaepidemiasta johtuen töitä on tarjolla vain sopimukseen merkittyjä minimitunteja ja tarvittaessa töihin kutsutuille ei ole tarjolla töitä.

”Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että aiemmin esimerkiksi 35 viikkotyötuntia tehneen henkilön työtunnit tippuvat merkittävästi, jopa alle 18 viikkotyötuntiin. Näin ollen hänen on haettava soviteltua päivärahaa. Sitä saadessaan työttömyysturvan maksatuksen enimmäisaika kuluu, mutta vähäiset tunnit eivät kerrytä aina uutta työssäoloehtoa”, Rönni-Sällinen huomauttaa.

Lisäksi Rönni-Sällisen mielestä ei ole reilua, ettei poikkeuslainsäädännössä oteta huomioon niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet sovitellun päivärahan piirissä jo ennen, kun koronaepidemia alkoi. Näidenkin henkilöiden osalta työttömyysetuuden maksamisen enimmäisaika kuluu, jos työssäoloehtoon vaadittu työaika ei täyty, vaikka epidemian vuoksi lomautetuiksi joutuneilta se on poistumassa määräajaksi.

Rönni-Sällinen toivoo, että maan hallitus lähtee korjaamaan poikkeuslainsäädännön epäreiluudet pikaisesti.

”Nykyisessä tilanteessa tekisi mieli esittää työnantajille toivomus, että he mieluummin lomauttaisivat kuin vähentäisivät vain tunteja. Lomautus olisi inhimillisempi vaihtoehto työtekijöiden toimeentulon kannalta. Tämä on tietenkin todella harmillista, sillä vähäisenkin työn tekemisen pitäisi kuitenkin olla aina kannustavaa -  varsinkin näin poikkeuksellisessa ajassa, jota parhaillaan koemme”, hän toteaa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja ke-pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.