01.09.2017 klo 08.05

PAMin selvitys: Myyjien lapset kärsivät

Palvelualojen ammattiliitto PAMin selvityksessä käy ilmi, että kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä 1.1.2016 alkaen myyjät viettävät vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa. Perheiden kokemusten mukaan myöskään kuntien lastenhoitopalvelut eivät kaikkialla seuraa työelämän kehitystä.

PAMin sosiaalipoliittisen asiantuntija Egëzona Kllokoqin tekemään selvitykseen vastanneista naisista peräti 60 % on harkinnut irtisanoutumista tai jopa irtisanoutunut perhesyistä aukioloaikojen vapauttamisen seurauksena.

– Erityisesti myyjät kokevat, että uudistus on vaikuttanut heidän työaikoihinsa. Ilta- yö- ja viikonlopputyöskentelyn lisääntyessä koetaan, että työ vie liikaa aikaa perhe-elämältä ja lapsilta, Kllokoqi toteaa.

Selvityksestä ilmenee, että joka neljännessä (26 %) perheessä on jouduttu järjestään lapsen hoito uudella tavalla. Vaikka kunnissa vuorohoitopaikka järjestyykin sitä tarvitseville perheille hyvin, on sen laadussa kuitenkin vielä parannettavaa. Vuorohoito toimii silloin, kun epätyypillinen työ on suhteellisen säännöllistä ja suunniteltu pitkälle aikavälille.

– Yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tyytymättömyytensä kunnan vuorohoitoon. Vuorohoitopaikan joustamattomuus tulee ilmi silloin, kun työajat muuttuvat nopeallakin aikataululla ja työvuorot osuvat ilta-aikaan. Monet vastaajista toivat esille, että hoitopaikka on suljettuna arkipyhinä ja myös viikonloppuisin, Kllokoqi toteaa.

Hän toivoo, että vuorohoitojärjestelmää kehitetään pikaisesti. Erityisen huolestunut Kllokoqi on kouluikäisistä pienistä lapsista, jotka jäävät vaille hoitopaikkaa, vaikka vanhemmat tekevät yhä enemmän ilta- ja yötyötä sekä viikonloppuja.

Aukioloaikojen vapauttaminen oli osa pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelmaan kirjattua sääntelyn purkua. Muutosta perusteltiin vahvasti sen positiivisilla työllisyysvaikutuksilla alalle.

PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa, ettei aukiolojen vaikutuksista työllisyyden kasvuun ole edelleenkään tarpeeksi näyttöä.

– Vähälle huomiolle jääneen työ- ja elinkeinoministeriö TEMin selvityksen mukaan näyttää siltä, ettei aukiolosääntelyn vapauttaminen ole kasvattanut kaupan alan työllisyyttä. Lisääntyvästä osa-aikaisuudesta ja määräaikaisista työsuhteista on puolestaan näyttöä ja nämä ilmiöt ovat palvelualojen työntekijöiden arjessa läsnä yhä useammin, Veirto toteaa.

PAM on nostanut esille toistuvasti huolen siitä, kuinka kaupan aukioloaikojen vapauttamisella on heikentäviä vaikutuksia muun muassa palvelualalla työskentelevien ihmisten arkeen ja elämään.

Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen vaikutukset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen kyselytutkimuksen raportti löytyy www.pam.fi –verkkosivuilta kohdasta materiaalit/tutkimukset.Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2017 PAMin jäsenenä oleville 25-45-vuotiaille suomenkielisille myyjille ja varastotyöntekijöille. Kyselyyn vastasi noin 2300 henkilöä ja vastausprosentti oli noin 10 %.

Työ- ja elinkeinoministeriön, eduskunnan talousvaliokunnan taustamuisto kauppojen aukiolosääntelyn purkamisen vaikutuksia sekä kauppakeskuksessa toimivan pienyrittäjän asemaa koskevasta selvityksestä on julkaistu 22.6.2017.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle