Tutkimus - 21.04.2020 klo 12.00

PAMin suhdannebarometri: Kaksi kolmasosaa matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä lomautettuna

Koronavirusepidemiasta ja sen pysäyttämiseksi asetetuista rajoituksista kärsivät odotetusti eniten matkailu- ja ravintola-alan työntekijät. Vastaajien arviot oman ja työnantajan taloustilanteen kehityksestä ovat suhdannebarometrin historian heikoimmat.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuore suhdannebarometri kertoo vaikeasta tilanteesta matkailu- ja ravintola-alalla. Kaksi kolmasosaa (67,3 %) alalla työskentelevistä vastaajista kertoo tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian johdosta. Lisäksi 5,8 prosenttia alan vastaajista on lomautettu osa-aikaisesti ja 8,0 prosenttia toteaa työtuntiensa määrän muuten vähentyneen.

”Valtava lomautusten osuus ei valitettavasti tule yllätyksenä, kun matkailijoita ei ole ja vain pieni osa ravintoloista pystyy mukautumaan take out- malliin. Työtehtävät muuttuvat, kun suuret työnantajat kuten osuuskaupat kykenevät järjestämään korvaavaa työtä ja osa alan työntekijöistä on siirtynyt tekemään kuljetuksia”, selittää PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Suhdannebarometrissa kysyttiin vastaajien oman tilanteen ohella työnantajayritysten koronavirusepidemian vuoksi aloittamista toimista, jotka eivät välttämättä koske vastaajaa itseään.  Matkailu- ja ravintola-alan vastaajista 87,3 prosenttia kertoo työnantajansa aloittaneen lomautukset ja 64,2 prosenttia toimipisteiden sulkemisen. Hieman reilu viidennes alan vastaajista kertoo myös lomien siirrosta (21,4 %) sekä muutoksista työtehtäviin (21,8 %).

Lomautuksia laajalti myös kiinteistöpalveluissa ja kaupan alalla

Kaupan alalla sekä kiinteistöpalveluissa on jouduttu yhtä lailla turvautumaan lomautuksiin. Suhdannebarometrin mukaan lomautukset on aloitettu kaupan alalla 36,6 prosentissa ja kiinteistöpalvelualalla 32,5 prosentissa vastaajien työnantajayrityksistä. Itse lomautettuna kertovat kuitenkin olevansa vain 10,7 prosenttia kaupan alan ja 7,9 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista.

Tilapäistä työvoimaa on vähennetty merkittävästi kaikilla suurilla toimialoilla. Kaupan alalla on nähty kuitenkin myös myynnin kasvua, sillä 19,2 prosenttia toimialan vastaajista kertoo lisätyövoiman rekrytoinnista.

”Ruoan kysyntä on siirtynyt nyt ravintoloista päivittäistavarakauppoihin, jotka rekrytoivat lisätyövoimaa. Erikoiskaupan kivijalkamyymälät ovat sen sijaan kokeneet kovan kolauksen, joten kriisin välittömät vaikutukset ovat olleet kaupan alalla kaksijakoisia”, Toivanen huomauttaa.

Palvelualojen äkkipysähdys ennennäkemätön

Sekä työnantajayritysten että vastaajien omaa taloustilannetta koskevien kysymysten kohdalla tilanne on yksiselitteisesti PAMin suhdannebarometrin yli viisivuotisen historian heikoin.

Kaikista vastaajista vain 6,9 prosenttia toteaa työnantajansa taloustilanteen olevan parempi kuin kolme kuukautta sitten ja 57,0 prosenttia arvioi sen heikentyneen. Muutos on dramaattisin matkailu- ja ravintola-alalla, jonka vastaajista 86,4 prosenttia arvioi nyt työnantajan talouden heikentyneen, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 13,0 prosenttia.

”Vastaavaa äkkipysähdystä ei palvelualoilla ole koskaan aikaisemmin nähty. Tavallisesti suhteellisen hyvin suhdannevaihtelua kestävät alat ovat nyt talouskriisin keskiössä”, Toivanen toteaa.

Vastaajat myös kokevat työttömyyden uhan kasvaneen palvelualoilla. Kaikista vastaajista 45,8 prosenttia kertoo sen lisääntyneen omalla kohdallaan, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 14,3 prosenttia. Lisäksi yli puolet (55,6 %) vastaajista toteaa huolien oman taloustilanteen suhteen lisääntyneen.

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.