Tutkimus - 09.02.2022 klo 15.05

PAMin suhdannebarometri: Kiinteistöpalvelualaa vaivaa työvoimapula, mutta työntekijöiden talous ei kohene

Kiinteistöpalvelualalla oma työmarkkinatilanne koetaan vahvaksi. Vartiointialalla työpaikat nähdään yhtä lailla turvatuiksi ja myynti kasvaa vauhdilla. Omikronaalto katkaisi matkailu- ja ravintola-alan positiivisen kehityksen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneet kiinteistöpalvelualan työntekijät kokevat työpaikkansa varsin turvatuiksi. Alan vastaajista peräti 58,1 prosenttia kertoo, etteivät he koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Osuus vastaajista on korkein sitten loppuvuoden 2018.

”Yrityksille suunnatuissa kyselyissä ammattityövoiman puute on nähty kiinteistöpalvelualalla merkittävimmäksi kasvua rajoittavaksi tekijäksi jo pitkään. Syksyllä yhdeksän kymmenestä yrityksestä valitteli jo pulaa ammattityövoimasta”, kertoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Kiinteistöpalvelualan työnantajien taloustilanne vaikuttaakin poikkeuksellisen vakaalta. Peräti 76,6 prosenttia vastaajista arvioi sen pysyneen ennallaan kolmen kuukauden takaiseen verrattuna. Silti vain 11,2 prosenttia alalla työskentelevistä vastaajista kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 24,8 prosenttia vastaajista kertoo taloustilanteensa heikentyneen kolmen kuukauden takaiseen verrattuna.

Vartiointiala vahvassa kasvussa

Vartiointialalla työmarkkinatilanne nähdään yhtä lailla poikkeuksellisen vahvana. Vastaajista 55,8 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa ja 32,7 prosenttia arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan jo kuukauden sisällä. Vartiointialan vastaajista suuri osuus, 37,9 prosenttia, kertoo myös työnantajanaan toimivan yrityksen myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna

”Yhtä vahvoja lukuja vartiointialan työmarkkinatilannetta ja myynnin kasvua kuvaavissa vastauksissa nähtiin suhdannebarometrissa viimeksi kesällä 2019”, Toivanen huomauttaa.

”Tarjottujen palvelujen volyymissa vartiointiala on ottanut vasta hiljattain kiinni koronaa edeltäneen tason, mutta keskimääräiset hinnat lähtivät toimialalla vuoden 2021 alussa voimakkaaseen kasvuun. Euromääräinen liikevaihto onkin kasvanut huimaa vauhtia.”

Omikronaalto vei optimismin mara-alalla

Matkailu- ja ravintola-alan vastauksissa näkyy selvästi kyselyn ajoittuminen keskelle omikronaaltoa ja ravintoloiden aukiololle asetettuja uusia rajoituksia. Vielä edellisessä kyselyssä alalla työskentelevistä vastaajista 13,9 prosenttia uskoi oman taloudellisen tilanteensa heikentyvän tulevan vuoden aikana. Nyt vastaava osuus oli kasvanut 32,7 prosenttiin. Lisäksi 45,8 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän kokemansa huolet omasta taloustilanteestaan on lisääntyneet.

”Ollaan tilanteessa, jossa matkailu- ja ravintola-alalla työskentely koetaan riskiksi omalle toimeentulolle”, Toivanen toteaa.

”Ammattityövoiman pako muille toimialoille tulee vain kiihtymään, ellei työntekijöille korvata jatkuvista lomautuksista aiheutuvia ansionmenetyksiä. Loppukesästä 2021 saatiin jo maistiainen siitä työvoimapulasta, joka alaa odottaa kysynnän palatessa.”

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.−16.1.2022. Kyselyyn vastasi 967 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Tietoa aiemmista barometreistä täältä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme