Talous - 26.08.2021 klo 10.00

PAMin suhdannebarometri: Ravintola-alan huippukesä ei kohentanut useimpien työntekijöiden taloutta

Ravintolayritykset nauttivat vahvasta kesäsesongista, mutta vain harva työntekijöistä kertoo PAMin suhdannebarometrissa oman taloustilanteensa parantuneen. Kaupan alan suhdannetilanne on kehittynyt entistäkin vahvemmaksi, ja kiinteistöpalvelualankin suunta vaikuttaa kääntyneen parempaan.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin vastaukset vuoden 2021 toiselta neljännekseltä kertovat nopeasti paranevasta tilanteesta palvelualoilla. Kaikista vastaajista 43,1 prosenttia kertoo työnantajayrityksen myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 26,4 prosenttia. Suurin osuus vastaajista korona-aikana, 48,4 prosenttia, toteaa myös, etteivät he koe lainkaan työttömyyden uhkaa.
 

Työvoimapula ei näkynyt kesällä ravintola-alan työntekijöiden kukkarossa
 

Palvelualojen vahvistuneen suhdannetilanteen taustalla on erityisesti matkailu- ja ravintola-alan vahva kesäsesonki. Peräti 42,0 prosenttia alan vastaajista kertoo työnantajan taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana, ja 41,7 prosenttia heistä kertoo myynnin kasvaneen myös vuoden takaiseen verrattuna. Edellisessä kyselyssä vastaavat osuudet olivat 1,3 ja 5,8 prosenttia.

Myönteinen kehitys ei kuitenkaan näy laajalti alan työntekijöiden kukkarossa. Siitä huolimatta, että ravintola-alalla puhutaan jo työvoimapulasta, vain 22,0 prosenttia alan vastaajista kertoo oman taloudellisen tilanteensa parantuneen kolmen kuukauden takaiseen verrattuna.

”Monet niistä, jotka tällä hetkellä valittelevat mediassa ravintola-alan työvoimapulaa, voisivat palauttaa mieleensä, että työehtosopimuksilla asetetaan vain palkkojen ja muiden työehtojen minimitaso eikä sitä maksimia”, muistuttaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Hänen mukaansa palkkoja ja muita työehtoja kohentamalla yritykset voisivat helpottaa välittömästi etenkin matalan osaamistason tehtävien täyttämistä. Toisaalta myös koulutettujen osaajien lomautukset ja alan sisäinen rakennemuutos aiheuttavat tällä hetkellä kitkaa ravintola-alan työmarkkinoilla.

”Erityisesti henkilöstöravintoloista on yhä lomautettuna suuri joukko osaavia työntekijöitä samalla, kun muu ravintola-ala tavoittelisi kasvua. Kysymys kuuluu, onko muilla ravintoloilla tarjota heille yhtä turvallisia työsuhteita vai etsiytyvätkö he vähitellen muille toimialoille.”

Peräti 42,0 prosenttia marava-alan vastaajista kertoo työnantajan taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana
 

Kaupan alan myönteinen kehitys entistä laaja-alaisempaa, kiinteistöpalveluala palautuu kevään suhdannekuopasta
 

Matkailu- ja ravintola-alan entisiä työntekijöitä on jo päätynyt etenkin kaupan alalle, jolla myönteinen kehitys on suhdannebarometrin mukaan entistä laaja-alaisempaa. Vain 3,7 prosenttia vastaajista kertoo työnantajansa taloudellisen tilanteen olevan huonompi kuin kolme kuukautta aikaisemmin ja 36,8 prosenttia kertoo sen parantuneen. Lisäksi osuus kaupan alan vastaajista, jotka eivät koe lainkaan työttömyyden uhkaa, 59,7 prosenttia, on korkein suhdannebarometrin historiassa.

”Kaupan alan kehitys oli koronaepidemian alkuvaiheessa erittäin kahtiajakautunutta, kun suuret ketjut ja verkkokaupan toimijat haalivat asiakkaita kivijalkojen erikoiskaupoilta. Viime kuukausina erikoiskauppakin vaikuttaa kuitenkin jälleen piristyneen”, Toivanen toteaa.

Suhdannenäkymät ovat kehittyneet voimakkaasti myös kiinteistöpalvelualalla. Kun vielä edellisessä suhdannebarometrissa vain 3,8 prosenttia alan vastaajista kertoi työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana, tuoreimmassa barometrissa vastaava osuus hyppäsi 24,3 prosenttiin. Sen sijaan oman taloudellisen tilanteensa arvioi parantuvan tulevan vuoden aikana vain 9,3 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista.

 

Uusinta uutta