Toimeentulo - 02.05.2018 klo 12.15

PAMin suhdannebarometri: Työnantajayrityksillä menee nyt lujaa, mutta pamilaisten huoli omasta taloudesta kasvaa

Kaupan alalla peräti 28,4 prosenttia työntekijöistä katsoo oman taloustilanteensa heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kuva: Gettyimages

PAMin suhdannebarometri ennakoi jälleen vahvaa vuotta palvelualojen yrityksille. Työntekijöiden henkilökohtainen taloustilanne vaikuttaa kuitenkin pudonneen talouskasvun kelkasta, ja huoli työttömyydestä kasvaa.

Palvelualojen työnantajayritysten talouden voimakas kehitys jatkuu. Enää 8,8 prosenttia PAMin suhdannebarometriin vastanneista katsoo työnantajansa talouden heikentyneen edellisen kolmen kuukauden aikana, kun vielä vuoden 2017 lopussa vastaava osuus oli 13,6 prosenttia. 28,1 prosenttia vastaajista kertoo työnantajien taloustilanteen puolestaan kohentuneen viime kuukausina.

Voimakkainta kasvu on ollut kaupan alalla, jossa 49,1 prosenttia vastaajista kertoo myös työnantajan myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna, sekä matkailu- ja ravintola-alalla, jossa myynnin kasvua on havainnut 48,1 prosenttia vastaajista.

”Vähittäiskauppa on jatkanut voimakasta kasvuaan aina maaliskuulle asti. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennakoi kasvun taittuvan kuitenkin kuluvana vuonna positiivisista suhdannenäkymistä huolimatta. Matkailualalla on päästy puolestaan nauttimaan ennätyksellisen hyvästä talvisesongista”, kertoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Työntekijöiden huolet varjostavat kasvua
Suhdannebarometriin vastanneet katsovat työnantajayritysten taloudellisen tilanteen paranevan myös jatkossa. Vastaajista 40,8 prosenttia uskoo työnantajayritysten taloudellisen tilanteen parantuvan ja vain 13,6 prosenttia heikentyvän tulevan vuoden aikana. Tuoreimmat luvut vastaavat hyvinkin tarkasti palvelualojen työntekijöiden näkemyksiä tasan vuosi sitten.

Työnantajien vahva taloustilanne ei valitettavasti näy vieläkään PAMin jäsenten toimeentulossa. Vastaajat kokevat taloustilanteensa heikentyneen ja ovat pessimistisiä tulevan suhteen samalla, kun huolet omasta taloudesta ja kokemus työttömyyden uhasta ovat kääntyneet jälleen kasvuun.

”Voidaan kysyä, kuinka vakaalla pohjalla yksityisestä kulutuksesta riippuvaisten palvelualojen kasvu on, jos kotitalouksien velkaantuneisuus on ennätyslukemissa ja pienituloisten työntekijöiden taloushuolet jatkavat kasvuaan”, Toivanen varoittaa.

Kaupan alalla vain 8,0 prosenttia työntekijöistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 28,4 prosenttia katsoo sen heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana. Matkailu- ja ravintola-alalla työttömyyden uhan kokee lisääntyneen 23,6 prosenttia ja vähentyneen vain 3,6 prosenttia vastaajista. Kiinteistöpalvelualalla huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet 28,9 prosentilla vastaajista.

”Tilastokeskuksen maalis- ja huhtikuun kuluttajabarometreissa nähtiin sama käänne huonompaan suuntaan alkuvuoden huippulukujen jälkeen. PAMin jäsenten näkemys omasta taloustilanteesta on kuitenkin jälleen selvästi kuluttajien keskiarvoa heikommalla tasolla”, Toivanen muistuttaa.

Usko työpaikkojen löytymiseen horjuu matkailu- ja ravintola-alalla
Vastaajien arvio siitä, kuinka nopeasti he löytäisivät uuden työpaikan jäädessään työttömäksi, on kuitenkin kohentunut hieman edelliseen suhdannebarometriin verrattuna. Positiivisinta kehitys on ollut kiinteistöpalvelualalla, jossa enää 10,5 prosenttia vastaajista uskoo nykyisen työpaikan jäävän viimeisekseen edellisen kyselyn 16,3 prosenttiin verrattuna.

Sen sijaan matkailu- ja ravintola-alalla lisääntynyt kokemus työttömyyden uhasta näkyy myös heikentyneenä uskona uuden työpaikan löytymiseen, ja peräti 18,2 prosenttia vastanneista ei usko löytävänsä enää uutta työpaikkaa jäädessään työttömäksi.

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 4.–18.4.2018. Kyselyyn vastasi 336 PAMin jäsentä. Heistä 93 prosenttia oli työsuhteessa ja 3 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme